Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện

02/04/2023 - 18:43

BDK - Toàn tỉnh hiện có 927 người nghiện ma túy (MT). Đến cuối năm 2022, đã tổ chức cai nghiện (CN) cho 431 người (chiếm 46,49% số người nghiện). Hiện có 168 người thuộc diện quản lý sau CN. Công tác CN và quản lý sau CN luôn được lãnh đạo tỉnh cùng ngành chức năng quan tâm.

Theo thống kê đến cuối năm 2022, trong số 431 người tham gia CN, có 309 người CN bắt buộc, 82 người CN tự nguyện và 40 người CN tại gia đình, cộng đồng. Hiện tại, Cơ sở CNMT của tỉnh (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) từng bước được nâng cấp và hoạt động ổn định (hiện đang quản lý 197 học viên), tình hình an ninh trật tự tại cơ sở được đảm bảo.

Bên cạnh đó, 4 điểm CN cộng đồng trên địa bàn 3 huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và TP. Bến Tre hoạt động khá hiệu quả. Trong năm 2022, đã tổ chức cắt cơn giải độc cho 40 người nghiện MT. Hiện có 12 người có việc làm ổn định, 13 người có việc làm không thường xuyên... 

Toàn tỉnh có 168 người thuộc diện quản lý sau CN (138 người sau CN bắt buộc, 30 người sau CN tự nguyện). Trong số này, có 34 người có việc làm ổn định, 58 người có việc làm không thường xuyên, 66 người không có việc làm và 10 trường hợp tái nghiện.

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), công tác CN và quản lý sau CN trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp những khó khăn: Cơ sở CNMT tỉnh chưa đảm bảo cơ sở vật chất cho đối tượng CN từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi theo quy định; chưa có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống MT, Luật Xử lý vi phạm hành chính về CNMT và quản lý sau CNMT; đội ngũ cán bộ làm công tác CNMT, nhất là cấp xã thường xuyên thay đổi và kiêm nhiệm nên công tác CN chưa đạt hiệu quả cao…

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác CNMT, quản lý sau CN, Sở LĐTB&XH đưa ra những giải pháp tập trung như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống MT và tác hại MT rộng trong nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phòng ngừa nghiện MT; tập trung ở nhóm người như lãnh đạo, người làm chuyên trách về CNMT và quản lý sau CN, viên chức và người lao động tại cơ sở CNMT, cơ sở cung cấp dịch vụ CNMT tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; nghiên cứu xây dựng và triển khai mô hình CNMT, quản lý sau CN.

Các cơ quan phối hợp cần thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý, tiếp cận tư vấn người nghiện MT tham gia CN bằng các hình thức. 100% các huyện, thành phố có địa bàn trọng điểm, phức tạp về MT xây dựng được các mô hình phòng ngừa nghiện MT tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng.

Song song đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí giai đoạn 2020 - 2025 để xây dựng khu ở cho người nghiện MT từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho cơ sở CNMT tỉnh.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN