Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

22/05/2022 - 18:20

BDK - Theo quy định tại Điều 2 Luật Tiếp công dân (TCD) năm 2013, TCD là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo quy định đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Luật quy định, TCD bao gồm TCD dân thường xuyên, TCD định kỳ và TCD đột xuất.

Đại diện lãnh đạo ngành chức năng giải trình nội dung khiếu nại của công dân. Ảnh: Đ. Chính

Đại diện lãnh đạo ngành chức năng giải trình nội dung khiếu nại của công dân. Ảnh: Đ. Chính

Thời gian qua, công tác TCD trên địa bàn tỉnh luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng quan tâm thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đặc biệt, công tác TCD theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Tại các buổi TCD (trụ sở tiếp dân ở phường Phú Khương, TP. Bến Tre), ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thường hay nhắc nhở: Các cấp, các ngành (cấp tỉnh, huyện, xã) nắm rõ các quy định của pháp luật; nắm vững chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để giải thích cho người dân thông suốt. UBND các cấp tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tích cực sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quá trình giải quyết khiếu nại và phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Trên địa bàn tỉnh, địa điểm TCD được thực hiện tại trụ sở TCD ở tỉnh, huyện và tại UBND cấp xã. Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh đã tiếp 1.044 lượt công dân với 1.086 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 850 lượt/925 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 194 lượt/161 người. Nội dung tiếp công dân liên quan các vấn đề về: khiếu nại đất tập đoàn sản xuất; tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa quốc lộ 57, Dự án Đại lộ Đông Tây, đất rừng phòng hộ và đặc dụng, công trình điện gió xã Thạnh Phong; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Các cơ quan chức năng thực hiện công tác TCD đã đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời và đúng nguyên tắc TCD theo luật định. Qua đó, đã góp phần hạn chế nhiều số lượng đơn thư hay trường hợp khiếu nại đông người tại các trụ sở cơ quan nhà nước.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN