Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân ở cơ sở

17/03/2024 - 19:51

BDK - Công tác tiếp công dân (TCD) có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Thông qua hoạt động TCD, các cơ quan hành chính nhà nước nắm được những tâm tư, nguyện vọng cùng những thông tin phản hồi, kiến nghị và góp ý của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoặc hủy bỏ các nội dung không phù hợp.

Đại diện cơ quan chức năng giải trình các nội dung liên quan tại buổi tiếp công dân.

Đại diện cơ quan chức năng giải trình các nội dung liên quan tại buổi tiếp công dân.

Bám sát nội dung từng vụ việc

Thời gian qua, công tác TCD trên địa bàn tỉnh luôn được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. Qua đó, đã góp phần giải quyết những kiến nghị, phản ánh chính đáng và các khiếu nại (KN), tố cáo (TC) có sơ sở của công dân theo quy định pháp luật.

Phó trưởng ban TCD tỉnh Võ Thanh Tùng cho hay: Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, công chức làm nhiệm vụ TCD luôn bám sát nội dung từng vụ việc; tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, công tâm, liêm chính trong khi làm nhiệm vụ. Đối với những vụ việc được cơ quan chức năng giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, Ban TCD tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiên trì động viên, giải thích cho người dân hiểu được vấn đề. Qua đó, đã góp phần hạn chế số lượt người KN và số đơn không đủ điều kiện xử lý.

Quý I năm 2024, Ban TCD tỉnh tiếp thường xuyên 62 lượt/92 người với 60 vụ việc; trong đó, có 3 lượt đông người với 1 vụ việc. Đa số là các KN, phản ánh, kiến nghị việc quản lý sử dụng đất liên quan đến tập đoàn sản xuất, một số KN liên quan việc chậm tổ chức thi hành án dân sự và KN về giá bồi thường đất (các vụ việc này đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng theo quy định pháp luật). Ban TCD tỉnh đã tiếp nhận 106 đơn/106 vụ việc; trong đó, đã giải quyết 7 đơn/7 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, còn lại 99 đơn/99 vụ việc đã chuyển đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan chức năng có thẩm thẩm quyền.

Thực hiện đúng quy định pháp luật

Theo đánh giá chung, trong quý I năm 2024, Ban TCD tỉnh, các huyện, thành phố và cán bộ TCD các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt công tác TCD thường xuyên, phân loại xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong TCD, công chức tiếp dân đã giải thích, tuyên truyền, động viên người dân chấp hành theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấp hành nghiêm các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Ban TCD tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng phục vụ tốt công tác TCD theo định kỳ và đột xuất của lãnh đạo tỉnh và của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cùng cấp.

Theo Phó trưởng ban TCD tỉnh Võ Thanh Tùng: Trong thời gian tới, Ban TCD tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác TCD. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương, đơn vị tổ chức phục vụ tốt trong công tác TCD theo định kỳ của lãnh đạo tỉnh đúng theo quy định pháp luật.

Ban TCD tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên truyền thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Tập trung theo dõi sát và phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình KN trên địa bàn tỉnh và kịp thời báo cáo, đề xuất xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

“Ban TCD tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo về TCD và giải quyết KN, TC của công dân trên địa bàn; quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp mới phát sinh (nếu có) tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác giải quyết đơn KN, TC thuộc thẩm quyền đúng thời hạn quy định”.

(Phó trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Võ Thanh Tùng)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN