Nâng cao năng lực công tác giảm nghèo

24/03/2009 - 16:00

Thêu gia công tạo thu nhập, góp phần giảm nghèo.

Tập trung cho công tác cán bộ

Tin từ Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh (BCĐ) cho biết, trong các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2009, BCĐ các cấp cần tập trung cho công tác cán bộ, theo Dự án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo.

 Trước mắt, tập trung củng cố BCĐ các cấp, đảm bảo thực hiện công tác thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở. Trong năm, BCĐ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho 168 cán bộ làm công tác giảm nghèo; đồng thời triển khai 55 lớp tập huấn cho trưởng ấp và tổ trưởng tổ NDTQ, nâng tổng số trong toàn tỉnh lên 100 xã, phường có cán bộ được tập huấn. Riêng Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập huấn cho cán bộ, hội viên trong từng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở.  BCĐ cũng phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, dạy nghề, xuất khẩu lao động tại các xã được tập huấn. Củng cố và hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ làm công tác giảm nghèo. Khuyến khích các huyện, thị nhân rộng mô hình câu lạc bộ từ cấp xã đến ấp, tổ NDTQ và câu lạc bộ dành cho người nghèo; đồng thời đẩy mạnh hoạt động họp mặt người nghèo, tham quan, học hỏi các mô hình thoát nghèo tiêu biểu.

Tin, ảnh: HAT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN