Nâng công suất Nhà máy nước Tân Mỹ

08/11/2012 - 16:27

Nhà máy nước Tân Mỹ (Ba Tri) có công suất 165m3/h được đưa vào hoạt động cuối tháng 10-2004. Đến nay, nhà máy cung cấp nước cho gần 8.000 hộ dân của 13 xã và thị trấn Ba Tri. 

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nước ngọt, hợp vệ sinh trên địa bàn huyện, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Bến Tre đã thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Tân Mỹ.

Kỹ sư Phạm Trung Tính, Phó Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Bến Tre cho biết, việc nâng cấp Nhà máy nước Tân Mỹ ngoài đáp ứng nhu cầu về nước sạch cho người dân các xã trong vùng Dự án trước đây, sẽ còn mở rộng cung cấp nước cho người dân 2 xã Bảo Thạnh và Vĩnh Hòa. Công suất Nhà máy sẽ được nâng lên 330m3/h; mở thêm các tuyến ống chính dẫn nước với chiều dài trên 8km. Tổng kinh phí nâng cấp Nhà máy nước Tân Mỹ là 53 tỷ đồng, được trích từ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia và vốn Ngân sách tỉnh (năm 2011 - 2012).

CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN