Ngành thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 4,77 ngàn việc

24/04/2022 - 17:53

Đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng giải trình các nội dung khiếu nại của công dân.

Đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng giải trình các nội dung khiếu nại của công dân.

Từ ngày 1-10-2021 đến 31-3-2022, ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh có tổng số 12,56 ngàn việc phải giải quyết, trong đó có điều kiện thi hành 9,04 ngàn việc; đã thi hành xong 4,77 ngàn việc (đạt 52,75%). Ngành THADS tỉnh đã thi hành xong số tiền 403,3 tỷ đồng trong tổng số 1,1 ngàn tỷ đồng có điều kiện thi hành (chiếm 30,68%).

Có 5,73 ngàn việc phải thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, tương ứng với số tiền 47,36 tỷ đồng; đã thi hành được 2,96 ngàn việc với số tiền 12,49 tỷ đồng (đạt 68,28% về việc và 42,35% về tiền).

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tổng số phải thi hành 3 việc, với số tiền 5,17 tỷ đồng.

* Quý I-2022, các cơ quan chức năng toàn tỉnh đã tiếp 756 lượt công dân với 793 người. Trong đó, tiếp thường xuyên 598 lượt/670 người, lãnh đạo tiếp định kỳ 158 lượt/123 người.

Nội dung tiếp công dân liên quan các vấn đề về: khiếu nại đất tập đoàn sản xuất; tranh chấp lối đi; khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa quốc lộ 57, Dự án Đại lộ Đông Tây, đất rừng phòng hộ và đặc dụng, công trình điện gió xã Thạnh Phong; tố cáo về lĩnh vực hành chính và các phản ánh, kiến nghị khác.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 183/359 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gồm: 35 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 146 đơn kiến nghị và phản ánh. 176 đơn đang xem xét, giải quyết (còn trong thời hạn giải quyết).

Tin, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN