Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

08/11/2022 - 20:03

BDK - Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể các cấp, các đơn vị có liên quan, Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức thực hiện Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Trong điều kiện nguồn vốn tín dụng chính sách của Trung ương và địa phương còn hạn chế, việc các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư tham gia Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tiền gửi tiết kiệm đã tạo thêm nguồn vốn để giúp nhiều người nghèo, các đối tượng yếu thế tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững.

Đến ngày 31-10-2022, số tiền gửi tiết kiệm đạt trên 594 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Ngân hàng CSXH cho 17.500 người lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trở về địa phương vay thực hiện dự án tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm, Tổ tiết kiệm và vay vốn còn tích cực vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiết kiệm chi tiêu, thường xuyên gửi tiết kiệm vừa tích lũy tiền cho gia đình, vừa giúp đỡ những người yếu thế khác.

Số tiền gửi tiết kiệm hàng tháng của 2.951 tổ tiết kiệm và vay vốn tuy không lớn nhưng với sự tham gia gần 100 ngàn tổ viên đã hình thành nguồn vốn ổn định 233,5 tỷ đồng. Người nghèo ngày càng có ý thức hơn trong việc tích lũy vốn và hỗ trợ cộng đồng thông qua gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng.

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, nhằm cùng cả nước chung tay lo cho người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau.

Các hội, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm chi tiêu, tích lũy dần vốn tự có; kiên trì vận động, thuyết phục các tổ viên vay vốn tham gia gửi tiết kiệm để mỗi Tổ tiết kiệm và vay vốn; mỗi cấp hội, đoàn thể đều có 100% người vay vốn tham gia.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN