Ngày “hội” hay không “hội”?

09/07/2017 - 19:47
Băng-rôn khẩu hiệu tuyên truyền chưa đúng với tên gọi của “Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh”. Ảnh: ĐC

Theo Thông tri số 08-TT/TU ngày 5-6-1992 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 170 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-1992) và 162 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (1830 - 1992) được ban hành, kỷ niệm ngày sinh của 2 nhà thơ yêu nước này được xem như ngày hội truyền thống văn hóa hàng năm của tỉnh.

 

Ngày 10-5-1993, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoạt động Thông tin - Báo chí - Văn hóa - Văn nghệ những năm 1993 - 1995 có nội dung giáo dục truyền thống là “đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy các trường phổ thông kể cả dân lập, lấy ngày 17-1 là Ngày hội truyền thống cách mạng và ngày 1-7 là Ngày hội truyền thống văn hóa của nhân dân Bến Tre”. Sau đó, UBND tỉnh có đề án về phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao cũng đã khẳng định ngày 1-7 là Ngày hội truyền thống văn hóa của tỉnh.

Những văn bản trên là cơ sở pháp lý quan trọng để các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh hàng năm (1-7).

Năm 2017, toàn tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2017) và 25 năm Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh trong không khí rộn ràng, trang nghiêm và đậm nét văn hóa, nhân văn. Điều đáng chú ý là các khẩu hiệu, băng-rôn là “Chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre (1-7)”, đã không còn “hội”.

Được biết, theo tinh thần Công văn số 803-CV/VPTU ngày 10-9-2012 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tên gọi các ngày lễ 17-1 và ngày 1-7 hàng năm: “Ngày 17-1: là Ngày hội truyền thống cách mạng của tỉnh” và “Ngày 1-7: là Ngày hội truyền thống văn hóa của tỉnh”. Từ đó đến nay, chưa có văn bản nào đề cập đến sự thay đổi tên gọi.

Vì vậy, rất cần thông tin phản hồi của ngành chức năng để giúp bạn đọc hiểu đúng về tên gọi ngày 1-7.

 

H.Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN