Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

08/11/2018 - 20:52

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ chính thức ban hành vào ngày 12-9-2018, nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp (DN) cần đặc biệt lưu tâm. Trên số báo 3870, ra ngày 8-10-2018, Cục Thuế tỉnh đã đăng một số điểm mới của nghị định này để DN và cá nhân người nộp thuế biết và thực hiện. Số báo này, Cục Thuế tỉnh đăng tải các nội dung đáng chú ý tiếp theo như sau:

1. Hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT chậm nhất vào ngày 1-11-2020

Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định: “Việc tổ chức thực hiện HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế (CQT) theo quy định của nghị định này thực hiện xong đối với các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 1-11 2020”. Như vậy các tổ chức, cá nhân người nộp thuế có thời gian là 24 tháng để chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT và trong thời gian đó được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31-10-2020 nếu DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của CQT để sử dụng trước ngày 1-11-2018.

2. HĐĐT không có mã của CQT được áp dụng với DN một số ngành nhất định

Điều 12 Nghị định quy định: “Các DN này bao gồm các pháp nhân kinh doanh trong lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các DN, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với CQT bằng phương tiện điện tử…”.

Tuy nhiên, DN thuộc nhóm ngành nghề trên vẫn phải sử dụng HĐĐT có mã, nếu: Thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế hoặc đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT.

3. HĐĐT có mã xác thực được áp dụng với hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên

Tại Điều 12 Nghị định quy định nhóm các cá nhân, tổ chức bắt buộc phải sử dụng HĐĐT có mã xác thực như sau:

- Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

- Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu được áp dụng HĐĐT có mã của CQT theo quy định.

- Hộ, cá nhân kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm HĐĐT có mã của CQT.

- Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của CQT nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc DN, tổ chức được CQT chấp nhận cấp HĐĐT thì được CQT cấp HĐĐT có mã của CQT theo từng lần phát sinh.

- DN, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng HĐĐT có mã của CQT khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

4. Bắt buộc hủy hóa đơn giấy còn tồn khi chuyển sang sử dụng HĐĐT

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu rõ: “Kể từ thời điểm sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT, DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định”.

Như vậy, sau khi đã chuyển sang dùng HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT, tổ chức, cá nhân người nộp thuế không được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy và phải hủy hóa đơn theo đúng quy định.

5. Các đối tượng được sử dụng miễn phí HĐĐT có mã của CQT

Theo quy định tại Điều 13, các pháp nhân kinh doanh được cung cấp không thu tiền dịch vụ HĐĐT có mã của CQT, bao gồm:

- DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

- DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập.

- Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng HĐĐT có mã của CQT.

- DN nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ DN hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

- Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng HĐĐT do Bộ Tài chính quyết định.

Cục Thuế tỉnh thông báo tiếp những nội dung cần thiết của Nghị định này đến tổ chức, cá nhân người nộp thuế trong tỉnh biết để thực hiện.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN