Nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

14/12/2018 - 22:04

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Chiều 14-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bến Tre, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X; ban lãnh đạo, trưởng, phó phòng trực thuộc các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, chủ tịch các hội quần chúng; các ban quản lý dự án. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; trưởng các đoàn thể, bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe PGS. TS Bùi Đình Phong - giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

PGS. TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cũng như Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được xây dựng nhằm nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới nội dung của chuyên đề để khắc phục.

Tin, ảnh: H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN