Ngư dân chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ

16/12/2013 - 08:26

Trong năm 2013, hoạt động khai thác thủy sản xa bờ của ngư dân trong tỉnh có tăng về số tàu và sản lượng khai thác, nhưng hiệu quả thấp, do chi phí cao, hải sản khai thác giá trị thấp, ngành nghề khai thác của ngư dân địa phương không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi theo Quyết định số 48/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa bờ.

Do đó, ngư dân gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Đến nay, vẫn chưa có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề lưới cào, để nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển bền vững.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN