Người cao tuổi là tấm gương sáng cho con cháu

01/10/2008 - 15:47

Dù tuổi cao, nhưng người cao tuổi Việt Nam luôn phấn đấu phát huy tiềm năng, trí tuệ, vừa trực tiếp sản xuất kinh doanh, vừa là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo

Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10), sáng nay, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã chúc mừng Hội người cao tuổi Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: Người cao tuổi Việt Nam có truyền thống vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Là lớp người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ kế tiếp. Trong giai đoạn hiện nay, người cao tuổi Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các doanh nhân đã, đang và luôn quan tâm tạo điều kiện chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, đặc biệt cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Thay mặt cho thế hệ người cao tuổi Việt Nam, ông Đinh Văn Tư, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; đồng thời nhấn mạnh: Dù tuổi cao, nhưng người cao tuổi Việt Nam luôn phấn đấu phát huy tiềm năng, trí tuệ, vừa trực tiếp sản xuất kinh doanh, vừa là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Cũng trong sáng nay, Ban Dân vận Trung ương, Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều các đơn vị, tổ chức đã đến chúc mừng tại Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN