Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, bài 2:

Người dân đồng thuận triển khai các dự án

05/10/2022 - 07:10

Khảo sát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

Khảo sát các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

Lợi ích dự án mang lại

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương cho biết: “Dự án (DA) Đầu tư phát triển khu đô thị mới (KĐTM) Ba Tri, huyện Ba Tri được đầu tư sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị. Tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bất động sản, cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển xã hội, môi trường, thúc đẩy tính kết nối giữa các vùng; giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở, giao thông và sinh kế cho người dân. Đảm bảo điều kiện sống và làm việc cho các thành phần xã hội trên địa bàn, thúc đẩy cơ hội, lợi ích từ phát triển đô thị. Qua đó, tạo ra tính hòa nhập và gắn kết xã hội, cải thiện chất lượng sống. Cung cấp các dịch vụ đô thị bao gồm giáo dục, môi trường, không gian sinh hoạt và nơi dân cư sinh sống. Do đó, người dân đồng thuận rất cao đối với chủ trương thực hiện DA cũng như quá trình lấy ý kiến của người dân”.

Tại huyện Bình Đại, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư và giải quyết khiếu nại của người dân trong vùng DA theo thẩm quyền đã được huyện Bình Đại tổ chức triển khai thuận lợi. Đối với DA đã khởi công, đang triển khai thực hiện như: DA Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại thực hiện với tổng diện tích đất 83.598,6m2; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 57 tỷ đồng. Đối với các hộ dân trong vùng DA không còn đất để ở, nhà đầu tư đã hỗ trợ bố trí tái định cư để người dân sinh sống, gồm 9 căn với diện tích 675m2.

 Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân cho biết: Hiện tại không có trường hợp khiếu nại của người dân trong vùng DA. Các DA đang triển khai thực hiện như DA Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại đã được thông qua và tổ chức lấy ý kiến của tiểu thương trong khu vực chợ, có 160 hộ tiểu thương được lấy ý kiến và đồng thuận với chủ trương xây dựng chợ mới đạt 100%.

Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện chỉ có 1 DA Đầu tư phát triển KĐTM cửa ngõ Bến Tre. Huyện đã xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng khoảng 40ha và đang lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến, đồng thời hướng dẫn việc đấu thầu thực hiện DA đầu tư có sử dụng đất.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Xuân Vinh cho biết, trong quá trình tuyên truyền, vận động chủ trương thực hiện DA và khi lấy ý kiến, người dân đồng thuận chủ trương thực hiện DA đầu tư phát triển KĐTM cửa ngõ Bến Tre là rất cao. Trước khi triển khai thực hiện DA, UBND huyện sẽ thực hiện quy trình lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Tại huyện Giồng Trôm, DA Đầu tư phát triển KĐTM thị trấn Giồng Trôm có nhiều thuận lợi là đã nằm trong Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Giồng Trôm, được UBND huyện phê duyệt. Thời điểm huyện triển khai lấy ý kiến của người dân về Đồ án Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Giồng Trôm đã được người dân đồng thuận cao. DA đầu tư phát triển KĐTM thị trấn Giồng Trôm đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các DA phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh cũng như được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện DA.

Nhiều giải pháp trong thời gian tới

Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân cho rằng, sắp tới, đối với các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự lãnh đạo điều hành của chính quyền và sự tham gia của cơ quan đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đô thị trong Đảng bộ và nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. UBND tỉnh cho chủ trương rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Bình Đại giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng đô thị loại III. Rà soát điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng khu trung tâm xã Lộc Thuận. Tiếp tục rà soát các DA khu dân cư, khu đô thị, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ; kết hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong việc tham gia xây dựng và phát triển đô thị.

Theo Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Bùi Hoàng Phương, để TP. Bến Tre phát triển nhanh các DA đô thị, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA đã và đang triển khai. Đối với các DA lớn, nên xem xét có kế hoạch phân kỳ đầu tư thực hiện. Có cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên tiến độ triển khai thực hiện các DA. Đồng thời, có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện chậm tiến độ, thực hiện không đúng quy hoạch đã đề ra. Xem xét nâng giá bồi thường về nhà phù hợp để đảm bảo cho người dân xây dựng lại nhà ở mới. Sớm xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho người dân bị thu hồi hết đất ở, nhà ở...

“Các DA đầu tư chú trọng hệ thống công trình hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác phục vụ cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn vốn, kết hợp vốn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn thuộc các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và cộng đồng dân cư để đầu tư phát triển đô thị. Huy động mọi nguồn lực để phát triển đô thị; đồng thời, khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển đô thị. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch”, Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Đinh Thị Thanh Nhanh chia sẻ.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN