Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo

09/06/2019 - 19:16

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre được giao nguồn vốn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 1.326.441 triệu đồng. Đến ngày 31-5-2019, chi nhánh đã cho vay trên 1.297.230 triệu đồng, với 42.830 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, bình quân mỗi hộ vay có dư nợ là 30,3 triệu đồng. Mức dư nợ bình quân mỗi hộ vay còn thấp so với mức dư nợ tối đa theo quy định là 100 triệu đồng/hộ, không phải thế chấp tài sản. Nguồn vốn còn lại phải cho vay trong tháng 6-2019 là 29.211 triệu đồng.

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện vay, có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú để được bình xét cho vay, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ vay.

Mục đích sử dụng vốn vay để chăn nuôi bò, dê, heo (kể cả cất chuồng trại), vịt, gà thả vườn, cải tạo vườn, làm cây giống, cây kiểng, thuê đất trồng cỏ hoặc làm cây giống, mua công cụ sản xuất (ghe, xe Hoa Lâm, máy móc làm hồ…), vật tư, nguyên liệu sản xuất tiểu thủ công nghiệp… phù hợp với điều kiện kinh tế mỗi hộ.

Ban chỉ đạo giảm nghèo (Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia) cấp xã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, trưởng ấp, tổ tiết kiệm và vay vốn cần đẩy nhanh tiến độ bình xét cho vay, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nào thiếu vốn sản xuất. Trong trường hợp nguồn vốn cho vay tại xã đã hết, báo cáo về Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để được bổ sung chỉ tiêu.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN