Nhân rộng nhiều mô hình sản xuất mới

28/10/2012 - 15:26
Mô hình trồng hoa màu an toàn tại xã Sơn Đông.

Trong nhiệm kỳ VIII (2007 – 2012), Hội Nông dân (HND) TP. Bến Tre đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương.

Nhiều tập thể cơ sở Hội và hội viên (HV) đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội, UBND tỉnh, Tỉnh Hội… Ông Nguyễn Phương Tùng - Chủ tịch HND Thành phố chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ VIII, HV nông dân các cơ sở Hội và chi hội đều tích cực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nghị quyết của Hội. Các cấp Hội đều phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu 3 phong trào lớn, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, mang lợi nhuận cao”.

Nhiệm kỳ qua, HND Thành phố và 11 cơ sở Hội trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (tổ chức  trên 11 ngàn cuộc tuyên truyền, hơn 328 ngàn lượt người tham dự). Bên cạnh đó, Hội đã chú trọng công tác xây dựng, phát triển HV, đến cuối nhiệm kỳ có 9/11 cơ sở Hội đạt vững mạnh, 2 cơ sở Hội đạt khá, 46/51 chi hội mạnh, 5 chi hội khá, với tổng số 9.380 HV. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, HND là một trong những lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia giám sát hoạt động quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 5 năm qua, chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong huyện từng lúc được nâng lên, đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Trên các lĩnh vực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, HND Thành phố luôn tổ chức triển khai thực hiện và thu được kết quả khả quan. Qua đó, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, HND Thành phố còn phối hợp với các đơn vị: Công an, Quân sự, Tư pháp, Trung tâm Tư vấn và trợ giúp pháp lý thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, cảm hóa và giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, hòa giải tranh chấp trong nhân dân... Đặc biệt, HND Thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thành công đại hội Nông dân cấp cơ sở, kiện toàn bộ máy tổ chức, góp phần đưa hoạt động của HND Thành phố ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2012-2017), kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần Đại hội V của Hội Nông dân Việt Nam “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, HND TP. Bến Tre phấn đấu phát huy tốt những thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN