Nhiều bài học rút ra từ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

14/02/2012 - 16:40

Là huyện có nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, việc giải phóng mặt bằng ở Châu Thành được tiến hành tại nhiều địa bàn.

Phần đông người dân vùng dự án đồng tình với chủ trương của Nhà nước. Hiệu quả trong công tác dân vận và tuyên truyền của ngành chức năng giúp nhân dân hiểu rõ những mục đích, ý nghĩa thực hiện các dự án và đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ lợi ích chung. Từ đó, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Năm 2011, huyện Châu Thành phối hợp chủ đầu tư chi trả tiền và giải tỏa thực hiện 12 công trình, bàn giao mặt bằng xong 2 công trình, lập phương án bồi thường, bổ sung 11 công trình. Năm qua, đã trực tiếp chi bồi thường 11 phương án với tổng số tiền gần 116,5 tỷ đồng. Hiện còn tồn đọng các công trình chưa giải phóng mặt bằng dứt điểm để bàn giao do một số hộ dân còn khiếu nại về giá cả, điều chỉnh sai sót diện tích đất hoa màu, vật kiến trúc, vị trí đất…

Tại hội nghị tổng kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 (vào ngày 10-2-2012) vừa qua, huyện Châu Thành đã rút ra bài học kinh nghiệm là: phải quan tâm thực hiện tốt hơn từ việc thông tin các chủ trương, chính sách của Nhà nước, thực hiện qui chế công khai, dân chủ, áp dụng đúng qui trình trong giải phóng mặt bằng, tổ chức họp và lấy ý kiến của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các cấp trong tuyên truyền, vận động cũng như giải quyết khó khăn vướng mắc, hạn chế những sai sót trong hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, chuẩn bị điều kiện tốt cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn kịp thời khi phương án được phê duyệt.

Thu Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN