Nhiều hoạt động dân số, kế hoạch hóa gia đình

19/05/2010 - 08:51
Tập huấn kỹ năng truyền thông CS/SKSS/VTN-TN. Ảnh: DSBT

Theo báo cáo của Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố, trong quý 1 năm 2010, toàn tỉnh có 2.470 trường hợp trẻ em mới sinh, trong đó số sinh là con thứ 3 trở lên 93 trẻ, chiếm tỉ lệ 3,76%.

So với cùng kỳ năm trước, số trẻ mới sinh giảm 14%, số sinh là con thứ 3 trở lên giảm 6,07%. Về kế hoạch hóa gia đình, toàn tỉnh hiện có 189.975 cặp vợ chồng trong tổng số 245.909 cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh sản sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chiếm tỉ lệ 77,25%. Riêng quý 1-2010, số cặp vợ chồng mới sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng như: dụng cụ tử cung, triệt sản, cấy thuốc tránh thai là 4.454 trường hợp, đạt 23,13% chỉ tiêu kế hoạch năm.
Từ ngày 12-4-2010 đến 29-4-2010, Chi cục DS-KHHGĐ đã tổ chức 12 lớp tập huấn về truyền thông chuyển đổi hành vi cho trên 300 cộng tác viên thuộc 4 huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm; cử 1 cán bộ lãnh đạo tham dự lớp tập huấn giảng viên quốc gia về giám sát, hỗ trợ truyền thông chuyển đổi hành vi tại Hải Phòng do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức; tiếp tục trang cấp cho Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố những tài liệu phục vụ cho công tác truyền thông, bao gồm 42 quyển sách và 9 đĩa DVD. Ngoài ra, Chi cục DS-KHHGĐ còn tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao phần mềm hệ thông tin thống kê năm 2010 cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thành phố có 26 học viên tham dự; đồng thời chuyển giao 5 bộ máy tính cho các xã sử dụng cập nhật thông tin các biến động về DS-KHHGĐ.
Các hoạt động của chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép với dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt I-2010 tổ chức tại 5 huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm về cơ bản đã kết thúc. Theo kết quả sơ bộ, chiến dịch đã khám cho 13.792 trường hợp, điều trị cho 9.309 trường hợp mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. Trong chiến dịch có 2.111 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 71,8% chỉ tiêu kế hoạch chiến dịch đề ra.
Hướng tới, ngành DS-KHHGĐ sẽ tập trung triển khai các hoạt động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan trong lĩnh vực truyền thông về SKSS/KHHGĐ, tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ DS-KHHGĐ cơ sở, triển khai kế hoạch mở rộng mô hình “kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân” năm 2010, giám sát hoạt động truyền thông tại cơ sở  và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực DS/KHHGĐ.

CHI CỤC DS-KHHGĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN