Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri

Nhiều hoạt động nổi bật trong thi đua “Đồng khởi mới”

29/11/2023 - 05:41

BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ba Tri hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào thi đua. Hội CCB Ba Tri cũng là đơn vị được tuyên dương báo cáo điển hình sơ kết 3 năm (2021 - 2023) trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Ba Tri và nhà tài trợ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên.

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Ba Tri và nhà tài trợ bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên.  

Công tác triển khai, quán triệt

Hội CCB huyện Ba Tri hiện có trên 3,3 ngàn hội viên (HV), trong đó miễn sinh hoạt 505 người do già yếu, sinh hoạt ở 23 cơ sở hội các xã, thị trấn với 125 chi hội và 84 phân hội.

Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một cho biết: “Ban Chấp hành Hội CCB huyện triển khai, quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” sâu rộng trong cán bộ, HV. Hội xây dựng kế hoạch thi đua gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực phù hợp điều kiện công tác của HV. Trong đó, cán bộ hội gương mẫu đi đầu, đã tạo sự lan tỏa rộng trong HV và quần chúng nhân dân”.

Hội CCB huyện đăng ký thực hiện 6 đầu việc gồm: công tác tuyên truyền; công tác giảm nghèo; công tác an sinh xã hội, vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội”; vận động hỗ trợ dụng cụ trữ nước ngọt, chống hạn mặn cho nhân dân; dân vận khéo, vận động nâng chất xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”; phối hợp tổng kết 2 mô hình (giáo dục người sử dụng chất ma túy ở xã An Thủy, củng cố tổ nhân dân tự quản ở xã An Phú Trung). Đồng thời, thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá là: phát triển kinh tế hộ gia đình HV, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Hội CCB huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến 100% HV và được sự đồng tình hưởng ứng cao trong cán bộ, HV cùng đăng ký tham gia thi đua. Quá trình thực hiện, các cấp hội đã quan tâm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở HV để đạt kết quả tốt. Trong đó, chú trọng thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” tại các xã, thị trấn và các ấp, khu phố được chọn làm điểm, làm diện và tiếp tục nhân rộng đến các địa phương khác trên địa bàn huyện.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Phó chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Đoàn Công Thắng: Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, hàng năm, các cấp Hội CCB huyện Ba Tri đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoàn thành tốt các công việc đã đăng ký. Hội làm tốt công tác phát triển kinh tế gia đình HV, xây dựng hội vững mạnh. Thành lập được 43 tổ hợp tác theo Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng hơn 90 mô hình “5+1”, giúp vốn hỗ trợ cho 46 HV phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và giúp HV làm giàu; vận động xây tặng 43/32 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (đạt 134,75% chỉ tiêu), 14 nhà tình thương; tặng học bổng, quà, tập vở cho học sinh và gia đình chính sách (đều đạt và vượt chỉ tiêu, với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng), vận động gia đình HV CCB mua bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 100%.

Ngoài ra, Hội CCB huyện đã thực hiện các giải pháp như: hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho con em, gia đình HV; hỗ trợ vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình… Trong 3 năm, Hội CCB huyện đã giúp cho 148 HV thoát nghèo bền vững,  kéo giảm số HV nghèo xuống còn 38 hộ (chiếm tỷ lệ 1,44%), kéo giảm còn 81 HV cận nghèo.

Mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” ở các xã, thị trấn và các ấp, khu phố đạt hiệu quả cao. Cán bộ, HV CCB các cấp đã đóng góp và vận động nhân dân đóng góp bằng tiền mặt, hiến đất và hoa màu, đóng góp ngày công lao động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, nhất là xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn (trị giá hơn 10 tỷ đồng). Hội CCB huyện cũng tích cực vận động đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và giúp nhân dân trữ nước ngọt, phòng chống hạn mặn (trị giá hàng trăm triệu đồng).

Qua 3 năm (2021 - 2023) thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo bình xét hàng năm, số tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng năm 2023, Hội CCB huyện có 23/23 hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100%), 6 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 26,08% (vượt chỉ tiêu 6,08%)

Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tập thể Hội CCB huyện Ba Tri và nhiều cá nhân vinh dự được cấp trên khen thưởng về thành tích đóng góp.

“Cán bộ hội ở huyện và hội cơ sở đều tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nhiều đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã đã thể hiện tốt vai trò nêu gương, điển hình như các xã Phú Lễ, Tân Mỹ, An Đức, thị trấn Tiệm Tôm… Những gương tiêu biểu này đã góp phần lan tỏa mạnh phong trào thi đua “đồng khởi mới” trong cán bộ, HV và quần chúng nhân dân”.

 (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN