Nhiều xã đã xuất bản tập lịch sử đảng bộ địa phương

11/07/2013 - 10:37

Huyện ủy Ba Tri vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy (khóa VII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”.

10 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả quan trọng. Huyện đang tập trung bổ sung, biên soạn hoàn chỉnh toàn bộ công trình Lịch sử Đảng bộ huyện thời kỳ 1930-2010, dự kiến phát hành vào giữa tháng 7-2013. Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện thời kỳ 1945-2010 đã được in xong, chuẩn bị phát hành với số lượng 300 bản. Đối với cấp xã, đến nay, có 15/24 xã, thị trấn đã biên soạn và phát hành tập lịch sử đảng bộ địa phương.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy, qua 10 năm triển khai, công tác xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của huyện ngày càng có chất lượng; công tác quản lý nhà nước đối với lực lượng này ngày càng chặt chẽ; chế độ chính sách được quan tâm đúng mức, qua đó từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện nhà đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Theo đó, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bước đầu đạt hiệu quả.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt 3 công tác trên.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN