Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin và truyền thông năm 2012

01/01/2012 - 15:48

Ngày 30-12-2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng tuyến truyền dẫn quang phát triển mạng IP-DSLAM nhằm nâng chất lượng cho dịch vụ ADSL. Triển khai lắp đặt và điều chuyển thiết bị DS LAM đến các trạm BTS để cung cấp các dịch vụ băng rộng phục vụ cho việc phát triển thuê bao ADSL, IP-TV, đồng thời nâng cấp, xây mới thêm các trạm BTS triển khai các dịch vụ của mạng di động 3G. Xây dựng kiến trúc hệ thống và tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc triển khai chính phủ điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. Xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa cho các huyện còn lại sau khi vận hành thành công tại UBND TP. Bến Tre và Châu Thành. Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, nhằm phục vụ nhu cầu bức xúc của địa phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tổ chức các lớp tập huấn quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; thông tin đối ngoại; kỹ năng cán bộ truyền thanh xã, phường; nghiệp vụ kỹ năng làm trang thông tin điện tử; khảo sát hoạt động các đài truyền thanh ở cơ sở, để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh về việc trang bị mới phương tiện truyền thanh đã xuống cấp.

Tuyết Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích