Nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở

30/01/2021 - 17:23

Nhân dịp dự Đại hội XIII của Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến vừa có cuộc trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân nội dung về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 08-QĐi/TƯ trên địa bàn tỉnh. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

* Thưa đồng chí, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đánh giá là một điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Tại Bến Tre, việc nêu gương của người đứng đầu được thực hiện ra sao?

- Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến: Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bến Tre quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đây được coi là giải pháp trọng tâm. Ngoài việc sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, Tỉnh ủy chú trọng hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về phương pháp thực hiện để bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời định hướng, gợi ý kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm. Việc kiểm điểm phải thẳng thắn, trách nhiệm, đề ra được các giải pháp khắc phục gắn với lộ trình thực hiện của tập thể và từng cá nhân; định kỳ thực hiện đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Hằng năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy cơ sở đều phải công khai rộng rãi các bản đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến đến tổ nhân dân tự quản để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, tỉnh thực hiện chủ trương "Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình"; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ huyện, thành phố, trong BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận và đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ 157 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy phân công 679 cán bộ cấp huyện về theo dõi, hỗ trợ 983 ấp, khu phố; toàn bộ 157 xã, phường, thị trấn phân công 6.038 cán bộ cấp xã theo dõi, hỗ trợ 14.676 tổ nhân dân tự quản và các hộ dân trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, việc phân công này thời gian qua đã phát huy được trách nhiệm của cấp ủy viên và người đứng đầu. Cán bộ được phân công theo dõi vừa trực tiếp thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương của tỉnh đến các địa phương, vừa chủ động tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cơ sở để phản ánh nhanh về các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng giám sát của HĐND; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND các cấp được nâng lên; trách nhiệm công vụ và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Bến Tre thời kỳ hội nhập.

* Để phát huy vai trò người đứng đầu trong xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém và nâng cao chất lượng sinh hoạt, vai trò quản lý, giáo dục đảng viên ở chi bộ, theo đồng chí cần thực hiện những giải pháp gì?

- Chúng tôi tiếp tục chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy trong các khâu: ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tại chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong cấp ủy, mối quan hệ giữa cấp ủy với ban lãnh đạo nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hằng năm, mỗi tập thể, cá nhân đăng ký công việc cụ thể và cam kết thực hiện có sản phẩm với cấp ủy và cấp trên; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi tổ chức cơ sở đảng nơi mình sinh hoạt còn yếu kém. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt của chi bộ. Định kỳ sáu tháng một lần, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thông báo kết quả thực hiện của các chi bộ trong toàn đảng bộ. Xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ nói chung và bí thư chi bộ khu dân cư có nhiệt huyết cách mạng, gương mẫu, có khả năng lãnh đạo, tập hợp, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Hằng năm, chi bộ, đảng viên đăng ký công việc và cam kết với cấp ủy và cấp trên về kết quả thực hiện, để làm cơ sở đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu khi để tổ chức cơ sở đảng nơi mình sinh hoạt còn yếu kém. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn gắn với tham dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn theo dõi, hỗ trợ.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN