Phân bổ 52 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

27/04/2022 - 12:35

BDK.VN - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành Quyết định số 2728/QĐ-NHCS ngày 8-4-2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ năm 2022 cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre với chỉ tiêu kế hoạch dư nợ là 52 tỷ đồng.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 30 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 17 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 là 5 tỷ đồng.

Hiện Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và tham mưu phân bổ về các huyện, thành phố để triển khai thực hiện. Chỉ tiêu kế hoạch sẽ được Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành phố phân bổ đến các xã, phường, thị trấn để tiến hành triển khai cho các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn theo quy định.

Được biết, việc các đơn vị trực thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai nhanh, sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao làm cơ sở đề xuất Trung ương tiếp tục bổ sung vốn để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách theo quy định của từng chương trình tín dụng. Đây cũng là 1 trong 2 nhiệm vụ kép của NHCSXH sẽ thực hiện năm 2022 và năm 2023 là: Vừa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, vừa triển khai các gói tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tin, ảnh: Mạnh Hoài 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN