Phấn đấu giải ngân đạt từ 85 - 95% kế hoạch nguồn vốn đầu tư công

22/11/2022 - 15:43

BDK.VN - Sáng 22-11-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Tổ trưởng tổ công tác số 1 kiểm tra, thúc đẩy thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2022 chủ trì cuộc họp thành viên tổ công tác để nghe báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trong năm.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì cuộc họp.Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì cuộc họp.

Tính đến nay, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh thực hiện đạt trên 60%, trong đó vốn ODA chưa tới 7%. Theo đánh giá khả năng tỉnh sẽ vướng nguồn vốn ODA của 3 chủ đầu tư gồm: UBND TP. Bến Tre, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban QLDA nông nghiệp), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA xây dựng).

Lãnh đạo Ban QLDA nông nghiệp báo cáo tiến độ giải ngân dự án do ban làm chủ đầu tư.Lãnh đạo Ban QLDA nông nghiệp báo cáo tiến độ giải ngân dự án do ban làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch vốn năm 2022, tỉnh đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, điều chuyển các dự án, công trình. Qua tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư công năm 2022 có nhiều nguyên nhân và lý do tiến độ giải ngân chậm. Với tổng nguồn vốn quản lý 4.682 tỷ đồng, tính bình quân đến cuối năm tỉnh thực hiện giải ngân 85% so kế hoạch.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị các ngành, chủ đầu tư với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu quyết liệt thực hiện giải ngân đạt  mức thấp nhất từ 85 - 95%. Trong đó, đối với vốn được tỉnh giao phải đạt 100%, vốn ODA nỗ lực phấn đấu tối đa. Các nguồn vốn giải ngân dưới 50% (ODA, sử dụng đất, ngân sách, mục tiêu quốc gia) tập trung ưu tiên đẩy nhanh giải ngân. Mỗi chủ đầu tư phải có kế hoạch tổ chức nhóm triển khai công tác ngày đêm nhằm đạt mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, tăng giảm nguồn vốn đối với các dự án có tiến độ thực hiện tốt, dự án có khả năng điều chỉnh vốn theo quy định. Tiếp tục làm việc các đầu mối có nguồn thu nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để giải ngân, đặc biệt cần tăng thu nguồn vốn xổ số kiến thiết để ứng thêm cho các dự án có tiến độ, chất lượng, khối lượng tốt để giải ngân. Theo dõi giá các hợp đồng điều chỉnh của các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng của các nhà thầu.

“Đối với UBND TP. Bến Tre bằng mọi giá thực hiện quyết liệt cho được giải phóng mặt bằng để làm kế hoạch cho năm 2022. Riêng Ban QLDA nông nghiệp tập trung đốc thúc thi công các công trình cống thuộc tiểu dự án 4 và 5 của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (WB9), các tuyến đường công trình hạ tầng đã được đấu thầu. Khối lượng thực hiện tới đâu, nghiệm thu tới đó. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các hạng mục nhằm đạt ít nhất 50% nguồn vốn ODA. Ban QLDA xây dựng sắp xếp làm việc với các đơn vị tư vấn để mở thầu, đẩy nhanh tiến độ chấm thầu, linh hoạt điều chuyển, tập trung giải ngân vốn trung ương, ODA, địa phương”, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN