Phấn đấu hoàn thành cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 31-12-2025

28/01/2024 - 14:29

BDK.VN - Giám đốc Điều hành Dự án cầu Rạch Miễu 2 Đặng Ngọc Minh cho hay, tính đến ngày 25-1-2024, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre hiện có tổng giá trị sản lượng của các hợp đồng đang thi công là 1.281 tỷ đồng, đạt 38,81%. Chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu nỗ lực hoàn thành toàn dự án vào 31-12-2025 (sớm hơn kế hoạch).

Gói thầu XL-02 xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2, tiến độ thi công khả quan, vượt kế hoạch.

Gói thầu XL-02 xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2, tiến độ thi công khả quan, vượt kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, về công tác giải phóng mặt bằng, các công việc đang triển khai gồm: thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư. Đến nay dự án đã bàn giao được 16,9/17,6Km đạt 96,1% toàn tuyến.

Dự án bao gồm 6 gói thầu xây lắp. Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông vận tải), tính đến ngày 25-1-2024, gói thầu XL-01 xây dựng đoạn tuyến từ km0+000- km5+080, tiến độ thi công chậm 2,36% so với kế hoạch, chủ yếu nguyên nhân khách quan là chậm bàn giao mặt bằng từ địa phương cho toàn bộ tuyến, đặc biệt phần đường đầu cầu Xoài Hột (phần đường xây dựng mới); chậm di dời cột điện (đoạn từ km2+00 - km4+300) phía trái tuyến đường ĐT 870; và khan hiếm nguồn cát đắp nền đường ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Gói thầu XL-02 xây dựng cầu dây văng Rạch Miễu 2, tiến độ thi công khả quan, vượt kế hoạch.

Gói thầu XL-03 xây dựng nhịp dẫn và đường đầu cầu Rạch Miễu 2, tiến độ thi công đang bị chậm khoảng 10%, phần khối lượng chậm này thuộc phạm vi phía bờ Tiền Giang chưa bàn giao mặt bằng, nên chưa thể triển khai thi công. Hiện nay, phía bờ Tiền Giang đã bàn giao mặt bằng được thêm 0,6km, tuy nhiên mặt bằng không thể huy động máy móc thi công vào, do các hộ tiếp giáp đường tỉnh 864 chưa bàn giao mặt bằng.

Gói thầu XL-04 xây dựng cầu vượt sông Mỹ Tho và đường đầu cầu, hiện nay tiến độ gói thầu chậm 2,01%, chủ yếu nằm ở phạm vi phía bờ Tiền Giang do Công ty TNHH Tập Đoàn Định An triển khai thi công. Nguyên nhân dẫn chậm tiến độ hiện nay do nguồn vật liệu cát đắp nền đường khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công gia tải xử lý nền đất yếu, bên cạnh nhà thầu chưa tập trung tối đa nguồn lực.

Gói thầu XL-05 xây dựng đoạn tuyến từ km8+281 - km12+900, hiện nay tiến độ gói thầu giải ngân đang nhanh 0,6%, chủ yếu do khối lượng thi công cầu Ba Lai và Tam Sơn vượt kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể đang chậm khoảng 2 - 3 tháng, do công tác đắp gia tải nền đường chậm. Nguyên nhân nguồn vật liệu cát đắp nền đường khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ thi công gia tải xử lý nền đất yếu...

Gói thầu XL-06 xây dựng đoạn tuyến km12+900 - km17+604,98, tiến độ thi công chậm khoảng -1,33 %, trong đó, công tác thi công từ km 12+900 đến km 15+000 (mố m1 cầu Sông Mã) đáp ứng tiến độ, phạm vi từ km 15+440 đến km 17+604 chậm công tác gia tải do địa phương chậm công tác bàn giao mặt bằng (300m cuối tuyến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tháng 12-2023). Khó khăn của gói thầu XL-06 là vướng 2 vị trí đường điện cao thế và khan hiếm nguồn cát.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, tiến độ đường găng (các mốc chính) của dự án là công tác thi công phần cầu dây văng (gói thầu XL-02) đáp ứng tiến độ; các phạm vi thi công phần đường chậm gia tải do bàn giao mặt bằng, tuy nhiên theo đánh giá vẫn đáp ứng tiến độ trước ngày 31-12-2025. Cục Quản lý đầu tư xây dựng sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đánh giá các yếu tố kỹ thuật của dự án để đảm bảo công tác thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng và đưa vào khai thác phù hợp với tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN