Phấn đấu trồng 1,9 triệu cây phân tán trong năm 2023

20/11/2022 - 18:38

BDK - Thực hiện Kế hoạch số 1378/KH-BĐH ngày 11-3-2022 của Ban Điều hành (BĐH) Đề án trồng cây xanh tỉnh, trong năm 2022, tổng số cây phân tán được trồng trên địa bàn tỉnh là 735.689 cây, đạt 97,58% so với kế hoạch.

Trong đó, cây do BĐH Đề án trồng cây xanh tỉnh và các huyện vận động hỗ trợ trồng được 16.069 cây/34.294 cây (đạt 46,86%) gồm: cây do BĐH Đề án tỉnh vận động tài trợ trồng được 6.829 cây; cây do các huyện, thành phố vận động hỗ trợ trồng 9.240 cây; cây do người dân tự thực hiện ước đạt 719.620 cây.

Trồng rừng tập trung ước thực hiện đến cuối năm toàn tỉnh trồng được 398.300 cây, đạt 22,50% so với kế hoạch (tương đương 137,09ha). Trong đó, đã trồng là 363.584 cây các loại (tương đương 129,09ha). Đang tiếp tục trồng 34.716 cây còn lại (tương đương diện tích 6ha) sẽ được thực hiện hoàn thành trong năm 2022. Riêng 151,6ha rừng đước (tương đương 1.516.000 cây), thuộc Dự án WB khu vực xã An Điền (Thạnh Phú) không thực hiện được trong năm 2022.

Căn cứ Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện Đề án trồng cây năm 2022, tỉnh dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 như sau: Trồng cây phân tán 1.939.000 cây, trong đó bao gồm khoảng 28.000 cây đã đăng ký năm 2022 chuyển sang. Trồng rừng tập trung 171,6ha, trong đó 151,6ha từ nguồn Dự án WB (khu vực Thạnh Phú); 20ha sử dụng nguồn vốn ngân sách và vận động xã hội hóa.

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2023, cũng như sớm hoàn thành mục tiêu của Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau: Tiếp tục đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ kinh phí triển khai đề án theo như cam kết. Tổ chức thực hiện lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức trồng rừng từ nguồn vốn ngân sách.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN