Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X

07/12/2021 - 09:39

BDK.VN - Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có bài phát biểu quan trọng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại kỳ họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X.
Ảnh: Hữu Hiệp

Kính thưa:

- Chủ tọa kỳ họp,

- Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Bến Tre,

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh,

- Các đại biểu tham dự kỳ họp và bà con Nhân dân; cử tri;

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi đến dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước hết, tôi xin gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa XVđơn vị tỉnh Bến Tre, cùng toàn thể các quý vị đại biểu tham dự kỳ họp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, khoá X thành công tốt đẹp! 

Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong thời điểm chúng ta chuẩn bị kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025 của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn còn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng và hiện nay tỉnh ta đang áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 so với cấp độ 2. Trong năm 2021, tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với sự kiên định, nhất quán, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đã có nhiều đổi mới sáng tạo, tập trung vào những nội dung có trọng tâm, trọng điểm để tạo động lực và thúc đẩy các hoạt động khác có liên quan, nỗ lực triển khai tích cực 18 văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, 11 công trình, dự án trọng điểm, và những nội dung quan trọng khác; có 8/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND; thu ngân sách đạt tương đối khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tương đương cùng kỳ; tình hình xâm nhập mặn được kiểm soát và ứng phó tốt hơn, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu từng bước phát huy hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung thực hiện; tăng tỷ lệ tiêm vắc-xin cho Nhân dân toàn tỉnh; UBND tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là các chế độ, chính sách cho người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; quan tâm và làm tốt hơn lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo cuộc sống nhân dân; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí. Tỉnh đã tổ chức thành công, kiện toàn và ổn định bộ máy nhân sự sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bộ máy chính quyền hoạt động đi vào nền nếp, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả;...

Đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có phần đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh trong việc lãnh đạo ban hành và giám sát thực hiện các nghị quyết, chính sách về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi biểu dương sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân và cử tri của tỉnh đã tin tưởng, ủng hộ, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nhất là công tác phòng, chống, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, theo dõi hoạt động của HĐND tỉnh khóa X từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, HĐND tỉnh đã chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, theo chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp; trong đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và tại các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã xem xét, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay và những năm tiếp theo, như: Nghị quyết về tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045; Nghị quyết về chủ trương nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;và nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

Theo chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến nhiều báo cáo quan trọng và xem xét, thông qua 30 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình. Do vậy, Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; làm rõ những mặt còn hạn chế, tồn tại; xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết; dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022; về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trong điều hành kỳ họp cần định hướng, quán triệt những nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy về các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 để các đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét thật kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và quyết nghị.

Tôi xin nhấn mạnh và trao đổi thêm với các đại biểu, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022, phần nội dung về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy thảo luận kỹ và xác định ở mức thận trọng, do những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid – 19; trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân cần tiếp tục tập trung, nỗ lực phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bền vững, đồng thời, khẩn trương và đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 cao hơn mức 8-8,5%, trên cơ sở đó các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới,… cũng cần phải cải thiện mạnh mẽ; chúng ta cần nỗ lực rất cao để thực hiện có kết quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 dự kiến chỉ tăng 3,5% so với năm 2021, chưa tương ứng với mức kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2022 và thấp hơn so với bình quân chung 5 năm cần phải thực hiện nêu trong Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đề nghị các đại biểu cần xem xét kỹ để đề xuất các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể nhằm tăng thu, gắn liền với chống thất thu ngân sách, cũng như khơi tăng, phát triển các nguồn thu mới, bền vững nhằm phấn đấu thu vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 và bảo đảm tiến độ thu ngân sách theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Chúng ta cũng cần xem xét kỹ việc cân đối, chú trọng ngân sách dành cho đầu tư phát triển, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để thực hiện bằng được các công trình, dự án trọng điểm như: Cầu Rạch Miễu 2, khu công nghiệp Phú Thuận, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở các huyện, thành phố, chương trình 4.000ha nuôi tôm công nghệ cao, các dự án đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre, xây dựng tuyến đường ven biển, Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách, Đề án xây dựng trung tâm cây giống, hoa kiểng Chợ Lách, thành lập trường Đại học tại Bến Tre, chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi công nghệ số vào các lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận hành xã hội và phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19,…; đồng thời với việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong chi tiêu thường xuyên.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh trong năm 2022,…Theo báo cáo, các văn bản đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, xin ý kiến của nhiều cấp, nhiều ngành bảo đảm đúng quy trình ban hành văn bản. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, xác định các nội dung cụ thể, tập trung thảo luận về các giải pháp, nhất là phương thức, cách thức tổ chức thực hiện, xác định nguồn lực thực hiện để khi Nghị quyết ban hành phải thật sự khả thi và đi vào thực tiễn cuộc sống ngay, có hiệu quả.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu bổ khuyết chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lựa chọn, biểu quyết và bảo đảm đúng luật định.

Đại biểu tham dự tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Hữu Hiệp

Theo chương trình, kỳ họp sẽ dành 1 buổi để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của Nhân dân đối với HĐND tỉnh, cũng như kết quả hoạt động của HĐND tỉnh. Do đó, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định trong chất vấn; đề nghị những cá nhân được chất vấn cần nghiêm túc, thẳng thắn trả lời, giải đáp các nội dung của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra, đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện, giải quyết và cam kết thời gian để thực hiện lời hứa của mình trước HĐND, Nhân dân và cử tri; bảo đảm việc chất vấn và trả lời chất vấn thực chất, có kết quả.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, cũng như các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua trước đây. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khóa X, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; nâng cao hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, qua đó có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc. HĐND tỉnh cần chủ động trong cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động trong việc đặt vấn đề để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND. Nâng cao chất lượng các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Đăc biệt, cần quan tâm chất lượng ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Một mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội để đưa Bến Tre phát triển bứt phá, vươn lên trong thời gian tới, vì vậy yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của tỉnh là rất cao. Tôi đề nghị HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nắm vững tình hình thực tiễn, đẩy nhanh việc ban hành, thể chế hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm khơi tăng và cải cách mạnh mẽ các nguồn lực và điều kiện phát triển (gồm nguồn lực về con người, về thể chế, về môi trường đầu tư, kinh doanh, về cải cách thủ tục hành chính, về khoa học – công nghệ, về các nguồn lực tài chính,...), tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường ngay trong các giai đoạn phát triển của tỉnh; nâng cao đời sống Nhân dân về mọi mặt; xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong tỉnh.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 là rất năng nề, do đó Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, nhất là tập trung bám sát Nghị quyết và tình hình thực tiễn, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực thực sự lớn, hành động thực sự quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải thực hiện tốt cả 02 nhiệm vụ:“Vừa kiểm soát bền vững dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn cho người dân; vừa khẩn trương phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị quyết HĐND tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!  

Trong 2 ngày họp tại Hội trường, đề nghị Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình khoa học, chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc; bảo đảm thời gian, nội dung, chất lượng của chương trình kỳ họp theo quy định và yêu cầu.

Xin chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời tham dự kỳ họp, cùng toàn thể các đồng chí và bà con Nhân dân, cử tri luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Chân thành cảm ơn các đồng chí và bà con Nhân dân, cử tri!

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN