Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với các vi phạm về sử dụng thẻ nhà báo

15/04/2011 - 07:58

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số  02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Nghị định gồm 4 chương  và 37 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2011. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí; sử dụng thẻ nhà báo của người khác để hoạt động báo chí; sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa;  sử dụng thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn sử dụng hoặc không có thẻ phóng viên nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp khi hoạt động báo chí. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí nhằm trục lợi. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi hoặc can thiệp trái pháp luật, hoặc cản trở hoạt động đúng pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó còn có các hình phạt bổ sung như: tịch thu thẻ nhà báo; tước quyền sử dụng thẻ nhà báo 180 ngày; tước quyền sử dụng thẻ nhà báo không thời hạn...                 

(Điều 5 của Nghị định)

 

Tuyết Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN