Phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân

18/11/2020 - 06:48

BDK - 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phát động thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Đồng khởi mới” gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Hội Nông dân các cấp. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong tham gia PTTĐ “Đồng khởi mới”, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã nông thôn mới (NTM).

Khảo sát mô hình trồng giống lúa mới ở huyện Ba Tri. Ảnh: H. Lam

Khảo sát mô hình trồng giống lúa mới ở huyện Ba Tri. Ảnh: H. Lam

Trên 200 công trình

Thực hiện phương châm của PTTĐ “Đồng khởi mới”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện trên 200 công trình tập trung vào tiêu chí xây dựng  NTM, thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo; kinh tế hợp tác… Riêng Hội Nông dân tỉnh thực hiện 3 công trình gồm: Cải tiến hình thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; mô hình “Nông dân giúp nông dân tăng thu nhập” tại xã Bình Thạnh (Thạnh Phú) với 17 thành viên tham gia; mô hình “Nông dân dạy nông dân” ở 40 nhóm thực hiện Dự án bò sữa huyện Ba Tri.

Hội Nông dân tỉnh tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cùng với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình xây dựng NTM… Trong 5 năm, có trên 766,2 ngàn lượt hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, bình quân đạt 69,12% so với hộ nông nghiệp. Qua bình xét có 298.685 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm tỷ lệ 38,9% so với hộ đăng ký. Thành lập Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú tỉnh với 45 thành viên; CLB Nông dân tỷ phú huyện Châu Thành với 25 thành viên, CLB Nông dân tỷ phú huyện Giồng Trôm với 18 thành viên. Qua đó, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cùng góp sức hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện tập hợp nông dân thành lập các mô hình kinh tế tập thể, các cấp hội đã trực tiếp vận động thành lập 602 tổ hợp tác với 14.114 thành viên. Phối hợp cùng các ngành, các cấp vận động thành lập 98 hợp tác xã nông nghiệp. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực thực hiện Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh tại huyện Ba Tri giai đoạn 2015 - 2019. Đến nay, tổng đàn bò sữa là 2.175 con, đã và đang khai thác sữa là 650 con, với sản lượng bình quân 7,8 tấn/ngày. Hội Nông dân tỉnh cũng đã tập trung vận động thành lập hợp tác xã bò sữa tỉnh với 105 thành viên, vốn điều lệ 250 triệu đồng ở huyện Ba Tri.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Các cấp hội trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong nội bộ nông dân cho hơn 18 ngàn lượt hộ nghèo với tổng số tiền 18 tỷ đồng. Ngoài ra còn vận động hội viên, hộ dân đóng góp 17,65 tỷ đồng và 104.826 ngày công lao động; hiến 5 ngàn cây ăn trái, 126.745m2 đất làm đường nông thôn… ; thực hiện 127 công trình, 318 mô hình “Hội viên nông dân sinh hoạt, sản xuất thân thiện với môi trường” góp phần xây dựng NTM.

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lao Văn Trường cho biết: Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trong toàn hệ thống hội, cán bộ, hội viên và nông dân phát huy tinh thần “Đồng khởi mới”. Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất các phong trào trọng tâm của hội như: Đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển hội viên, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị nông sản, tổ chức liên kết trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu nông sản tỉnh nhà.

Tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Phối hợp với các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ cho nông dân, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tích cực hỗ trợ các mô hình giảm nghèo bền vững trong nông dân.

V. Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN