Phê duyệt hơn 1,3 tỷ đồng tái đánh giá toàn diện chứng nhận MSC lần 3

16/12/2021 - 11:13

BDK.VN - Ngày 15-12-2021, UBND tỉnh ban hành công văn 8257 gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán thực hiện tái đánh giá chứng nhận MSC lần thứ 3 đối với nghề quản lý, khai thác nghêu ở Bến Tre giai đoạn 2021 - 2026 với tổng số tiền dự toán là 1,33 tỷ đồng.

Chế biến nghêu xuất khẩu tại huyện Bình Đại.

Chế biến nghêu xuất khẩu tại huyện Bình Đại.

Gồm các chi phí: Tái đánh giá toàn diện lần 3 chứng nhận MSC giai đoạn 2021 - 2026 đối với nghề nghêu tỉnh Bến Tre là 1,31 tỷ đồng; thuê tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất; thuê tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất; thuê phiên dịch. Nguồn kinh phí từ nguồn thu phí duy trì chứng nhận MSC cho nghề nghêu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2026 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch và thực hiện lựa chọn nhà thầu đủ năng lực hoàn thành việc tái đánh giá toàn diện lần 3 chứng nhận MSC giai đoạn 2021 - 2026 đối với nghề nghêu tỉnh Bến Tre theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung được phê duyệt tại công văn này hay thế nội dung công văn số 4029/UBND-KT ngày 14-7-2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện tái đánh giá toàn diện chứng nhận MSC lần 3.

Tin, ảnh: Phú Sĩ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN