Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến họp Ban chỉ đạo 368 về xây dựng trường chính trị chuẩn

04/10/2022 - 18:37

BDK.VN - Chiều 4-10-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 368 và Tổ giúp việc Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn tổ chức cuộc họp thông qua Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn lần thứ 3 sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp tổng thể về các tiêu chí cũng như phương án thiết kế xây dựng giai đoạn 2 của trường chính trị chuẩn. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng BCĐ xây dựng đề án chủ trì cuộc họp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Cao Văn Dũng báo cáo tóm tắt đề án tại cuộc họp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Cao Văn Dũng báo cáo tóm tắt đề án tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu được nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng thông qua báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn sau khi đã điều chỉnh, bổ sung lần 2 . Đơn vị tư vấn thông qua đề xuất thiết kế xây dựng Trường Chính trị tỉnh.

Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn có 4 phần: Phần thứ nhất: Sự cần thiết, căn cứ xây dựng, đối tượng và phạm vi đề án. Phần thứ hai: Thực trạng xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bến Tre so với các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Phần thứ ba: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án và phần thứ tư tổ chức thực hiện.

Tham dự cuộc họp, đại biểu góp ý đơn vị tư vấn trong việc bố trí sắp xếp vị trí một số hạng mục xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2; về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; về xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng BCĐ xây dựng đề án đề nghị: Trường Chính trị tỉnh với chức năng là cơ quan Thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên BCĐ có sự điều chỉnh dự thảo đề án báo cáo ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Dựa vào Quy định 09-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh và Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chí xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1, mức độ 2, Trường Chính trị tỉnh cần rà soát kỹ tiêu chí thể chế, quy định. Với tiêu chí tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức trường cần giữ nguyên 44 biên chế từ nay đến năm 2025.

Tiêu chí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trường có lộ trình, đánh giá đúng thực trạng có kế hoạch đào tạo từ nay đến năm 2025 đạt chuẩn giai đoạn 1; giai đoạn 2025 - 2030 đào tạo chuẩn giai đoạn 2. Về tiêu chí nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn Trường Chính trị cần phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chọn nhiều đề tài nghiên cứu, xây dựng đề tài cấp cơ sở và tham gia đề tài cấp trung ương. Tập trung thực hiện tiêu chí về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương.

“Với tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Trường Chính trị và đơn vị thiết kế nghiên cứu tổng quan khuôn viên Trường Chính trị. Bố trí từng hạng mục ở những vị trí phù hợp, có nhiều cây xanh. Khi trình Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre trở thành trường chính trị chuẩn ra Ban Thường vụ, trường cần có phụ lục, thiết kế theo từng tiêu chí, ghi chú rõ ràng và có kế hoạch cho thời gian tới” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN