Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg

24/03/2021 - 06:45

BDK - Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, nhận thức của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tầm quan trọng của biển, đảo có sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện hơn. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới bước đầu phát triển rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển, đảo cho ngư dân.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển, đảo cho ngư dân.

Vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng

Việc tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trên, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đồng thời cũng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, trách nhiệm của tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, đơn vị phối hợp với UBND 3 xã biên giới biển tổ chức khảo sát, thống kê các tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt xa bờ, nghiệp đoàn nghề cá, doanh nghiệp thủy sản, đội dân phòng, đội bảo vệ các hợp tác xã thủy sản, đội bảo vệ cảng cá, tổ tự quản an ninh trật tự, các tổ chức, cá nhân được giao quản lý đất rừng phòng hộ ở khu vực biên giới biển; các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị và cá nhân có khả năng và điều kiện tham gia phong trào; các mục tiêu, địa bàn trọng yếu, các vấn đề cần có sự tham gia giúp sức của nhân dân… Trên cơ sở kết quả khảo sát để lựa chọn đối tượng và tuyên truyền, vận động, hướng dẫn họ tự giác đăng ký tham gia thực hiện phong trào. Các xã biên giới biển đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa Đại tổ chức lễ ký kết cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg hàng năm bảo đảm trang trọng, có sức lan tỏa cao, với sự có mặt đầy đủ các thành phần theo quy định. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa Đại còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, nội dung tập huấn tập trung kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia; quy định, thủ tục, quy trình liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia trên biển… Qua đó giúp nâng cao năng lực, khả năng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào trên địa bàn huyện.

Qua thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg đã xuất hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới biển của huyện như: hoạt động của các tổ tàu thuyền đoàn kết với các hoạt động giúp đỡ, tương trợ nhau trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản, cứu hộ cứu nạn trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển; hoạt động của các đội bảo vệ các hợp tác xã thủy sản vừa bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên, vừa tham gia nắm và phản ánh tình hình ven biển; hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm của các đội dân phòng, tổ tự quản an ninh trật tự…

Tiếp tục phát huy hiệu quả

Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, qua đó huy động được sức mạnh của toàn dân, thể hiện vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia một cách toàn diện hơn. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg đã góp phần làm chuyển biến tích cực trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới huyện Bình Đại. Đây là tiền đề xây dựng các xã biên giới biển vững mạnh, nhất là tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới, cùng Đồn Biên phòng Cửa Đại giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của huyện nhà.

Theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng, thời gian tới, từng cấp, từng ngành và nhân dân phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc đăng ký tham gia thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg với các mô hình, cách làm hay mang tính thiết thực và hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các xã biên giới và Đồn Biên phòng Cửa Đại thường xuyên làm tốt công tác phối hợp; trong đó phát huy tốt vai trò tham mưu của Đồn Biên phòng trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg với thực hiện 5 nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ấp, xã biên giới vững mạnh để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề củng cố quốc phòng, an ninh và ngược lại đảm bảo quốc phòng, an ninh để có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đòi hỏi không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cùng với vai trò tham mưu, nòng cốt của đồn biên phòng.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN