Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

19/05/2022 - 05:52

BDK.VN - Tỉnh Bến Tre phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 8 đến 8,5% và bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,5 - 9,5%. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động thương mại tăng truởng khá trong những tháng đầu năm 2022.

Hoạt động thương mại tăng truởng khá trong những tháng đầu năm 2022.

Đó là mục tiêu của UBND tỉnh Bến Tre đặt ra tại kế hoạch 2813, ngày 13-5-2022 về “Thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình”.

Theo đó, Bến Tre sẽ tận dụng cơ hội thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng; giữ vững ổn định kinh tế, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá giai đoạn 2021 - 2025 trong tình hình mới, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

UBND tỉnh đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh; phục hồi sản xuất, kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, UBND tỉnh đã phân việc cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện. Đặc biệt, Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, nhất là tiêm mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi; triển khai tốt tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu triển khai nhanh các dự án thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngay sau khi được phân bổ, đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian.

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để chi hỗ trợ theo quy định, không để bỏ sót đối tượng. Triển khai thực hiện Đề án thí điểm về an sinh xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030…

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN