Đảm bảo an ninh, an toàn biên giới biển

Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

10/11/2021 - 06:16

BDK - Là một trong 28 tỉnh, thành tiếp giáp biển, Bến Tre luôn quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế từ biển và các khu vực ven biển. Với chiều dài 65km bờ biển đi qua địa phận 10 xã biên giới biển thuộc 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, tỉnh thuận lợi phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, bờ biển tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, là đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam trong kháng chiến ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Đây là một trong những khu di tích lịch sử của đường Hồ Chí Minh trên biển, với hình ảnh “Đoàn tàu không số” huyền thoại năm xưa.

Công trình phát triển kinh tế hướng Đông. Ảnh: Phương Khánh

Công trình phát triển kinh tế hướng Đông. Ảnh: Phương Khánh

Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh

Từ vị trí địa lý thuận lợi cho đến vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi đã tạo cho Bến Tre có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển và có vai trò quan trọng trong thực thi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển; phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa là vấn đề cơ bản, lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách của tỉnh hiện nay. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực biên giới biển. Phát triển toàn diện kinh tế biển phải gắn với bảo vệ vùng biển, tài nguyên biển; chống xâm nhập, giữ vững ổn định và bảo vệ vững chắc biên giới biển”. Điều đó khẳng định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh đang đặt lên một tầm cao mới, đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, trong đó Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Quán triệt, thực hiện sâu sắc Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là tập trung triển khai thực hiện tốt phương châm của Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIV là “Dân chủ, kỷ cương, nêu gương, hành động” và chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy là “Đồng thuận - Sáng tạo”, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, đổi mới, ý chí quyết tâm cao; tinh thần trách nhiệm và tính chiến đấu cao; tác phong, lề lối làm việc khoa học, nhằm thực hiện có hiệu quả các đầu việc và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường... đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho các hiện tượng thời tiết biến chuyển theo chiều hướng cực đoan, khắc nghiệt hơn trước; xảy ra mưa bão, lốc xoáy bất thường, gây nên nhiều thiệt hại; hạn mặn kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng cán bộ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát dọc bờ biển Bến Tre. Ảnh: Biên Cương

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cùng cán bộ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát dọc bờ biển Bến Tre. Ảnh: Biên Cương

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 144-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, hàng năm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân mang lại nhiều kết quả thiết thực. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; triển khai và thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng. Nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và xây dựng các xã biên giới biển vững mạnh, toàn diện trong khu vực phòng thủ; nhạy bén, xử trí có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới biển tỉnh.

Hải đội Biên phòng 2 tuần tra bảo vệ vùng biển Bến Tre.  Ảnh: Biên Cương

Hải đội Biên phòng 2 tuần tra bảo vệ vùng biển Bến Tre.  Ảnh: Biên Cương

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn trong mọi tình huống. Xây dựng, triển khai các văn kiện tác chiến bảo vệ vùng biển và quyết tâm bảo vệ vùng biển các giai đoạn. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự, Hải quân, Cảnh sát biển các cấp và BĐBP tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới biển, khu vực tiếp giáp, qua đó trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên bộ, trên biển.

Phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Phối hợp tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nêu cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn. Đặc biệt, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền ổn định tư tưởng nhân dân trước tình hình dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn; vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho nhân dân trên địa bàn các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới biển.

Đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 689/CT-TTg và số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp nhân dân ứng phó hạn mặn. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã biên giới biển. Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới tuyến Việt Nam - Campuchia và phòng chống Covid-19 tại BĐBP tỉnh Long An.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Huyện ủy 3 huyện biên giới biển gắn với lãnh đạo thực hiện Quyết định số 258-QĐ/TU ngày 12-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên thuộc đảng bộ các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã biên giới biển và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Hiện có 13 đồng chí là chỉ huy, cán bộ các đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 3 huyện và 10 xã biên giới biển, 57 đồng chí đảng viên của các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 62 chi bộ ấp. Các đồn biên phòng đã phân công 68 đảng viên phụ trách, giúp đỡ, hỗ trợ 291 hộ gia đình ở 10 xã biên giới biển.

Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng động cơ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ với tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự theo hướng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc; xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Lực lượng chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền lưu động. Ảnh: Biên Cương

Lực lượng chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền lưu động. Ảnh: Biên Cương

Xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cần phát huy truyền thống vẻ vang; quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả quan điểm, mục tiêu kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng xác định và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới biển toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh…”. Điều đó cho thấy “Đảm bảo an ninh, an toàn biên giới biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng biển đổi khí hậu và xâm nhập mặn” là một yêu cầu đặt ra hết sức cần thiết để hiện thực hóa Nghị quyết phát triển Bến Tre về hướng Đông.

Xác định chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông trồng cây góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Biên Cương

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông trồng cây góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Biên Cương

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Bến Tre tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Đồng thời, xác định trách nhiệm, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn, truyền thống, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc; phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; tinh thần quả cảm của người chiến sĩ tàu không số, chung sức, đồng lòng bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đơn vị tập trung xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển được phân công phụ trách. Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh nền nếp, chính quy, vững mạnh về tổ chức và tư tưởng. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là phối hợp tác chiến hiệp đồng với các lực lượng có liên quan trong bảo vệ khu vực phòng thủ, nhất là khu vực biên giới vùng biển của tỉnh. Tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng vững chắc. Coi trọng yếu tố chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh của toàn dân cho sự nghiệp phát triển kinh tế biển, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của đất nước; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội các cấp, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển hướng Đông, phối hợp cùng các cấp, các ngành, các lực lượng vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển. Chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không để bị động, bất ngờ trong giải quyết những vấn đề biển, đảo.

Trong năm 2021, lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 6 chủ phương tiện và 2 thuyền trưởng vi phạm vùng biển nước ngoài với số tiền 5,5 tỷ đồng; cứu nạn, cứu hộ 6 vụ, 24 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Đại tá Nguyễn Chí Quang
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN