Quan tâm hàng đầu đến quyền lợi người hưởng thụ

14/02/2014 - 07:51

Đại biểu dự Hội thảo khởi động và tập huấn Dự án

Quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF) do Văn phòng Quốc hội là đầu mối tổ chức, tuyển chọn các dự án, đề xuất của các tầng lớp nhân dân, đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp về các vấn đề liên quan đến các chủ trương chính sách Nhà nước, nhất là các chính sách an sinh xã hội. Hoạt động của Quỹ góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình quản trị công và thúc đẩy cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Những tháng cuối năm 2013, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết hợp Nhóm Sáng tạo Trẻ, Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Bến Tre đã tham gia cuộc thi, bình chọn chương trình, Dự án do PARAFF tổ chức với đề cương dự án “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở Bến Tre”. Kết quả, Dự án được chọn và cho phép triển khai với nguồn kinh phí tài trợ gần 400 triệu đồng, ngoài ra cần 12 triệu đồng kinh phí đối ứng. Từ mục tiêu của Dự án, UBND tỉnh Bến Tre đã có công văn số 5592 ngày 15-11-2013 cho phép triển khai Dự án tại địa phương từ tháng 12-2013 đến tháng 10-2014.

Thạc sĩ Phạm Văn Luân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Bến Tre được giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Dự án, cho biết: Ý nghĩa xã hội và hiệu quả tác động của Dự án không chỉ dừng lại ở khía cạnh tăng cường giáo dục và thực thi pháp luật mà còn lấy ý kiến các ngành hữu quan, nhà trường, phụ huynh và bản thân học sinh, sinh viên (HS-SV) về những khía cạnh liên quan đến chính sách, quyền, nghĩa vụ HS-SV, nhất là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em gia đình chính sách, học sinh bị bệnh hiểm nghèo khi tham gia, hưởng thụ từ nguồn tài chính bảo hiểm y tế. Đối tượng HS-SV tại địa phương số lượng khá đông. Khi triển khai các nội dung Dự án, nhất là những đề xuất có giá trị khoa học từ nghiên cứu tham vấn sẽ có ý nghĩa tích cực mang lại quyền lợi hưởng thụ nhiều hơn cho HS-SV tại địa phương và cả nước. Do tầm quan trọng của vấn đề, Dự án “Thúc đẩy tham vấn ý kiến luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về bảo hiểm y tế thông qua nghiên cứu tác động của giáo dục, phổ biến pháp luật trong các trường học ở Bến Tre” có 3 tính chất: tính chất nghiên cứu pháp luật và thực tiễn, tính chất tham vấn trên diễn đàn xã hội và tính chất đóng góp, hoàn thiện Luật Bảo hiểm y tế.

Thực tế, thời gian qua, việc giáo dục, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được các trường học trên địa bàn quan tâm, triển khai khá đồng bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện văn bản luật này vẫn còn nhiều bất cập. Đặc biệt, ở địa phương chưa có một nghiên cứu chính thức nào đánh giá tác động của các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật trong nhà trường, nhất là đối với những bộ luật có liên quan sát sườn đến người dân (như Luật BHYT). Đây là việc làm cần thiết để nghiên cứu, đánh giá tác động của nó trong nhà trường. Từ đó, sẽ đưa ra những kiến nghị thúc đẩy sự tham vấn ý kiến của người dân nhằm cải tiến môi trường, đưa các văn bản có hiệu lực đi vào cuộc sống. Cũng thông qua nghiên cứu nhóm đối tượng này (phụ huynh, HS-SV, cán bộ y tế và các nhóm người có cùng quan tâm…) trên địa bàn tỉnh với các hoạt động (khảo sát, tương tác phỏng vấn đo lường sự hài lòng của các nhóm đối tượng như đã nêu) sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp cận và đổi mới hình thức, nội dung giáo dục pháp luật…

Nội dung Đề án bao gồm khảo sát, nghiên cứu, hội thảo, đề xuất về các vấn đề:  số HS-SV tham gia BHYT, nơi khám chữa bệnh thường xuyên, tình trạng bệnh tật… của HS-SV; thực trạng sử dụng Quỹ y tế học đường; chất lượng, dịch vụ y tế các trường điều tra; chế độ thuốc; hiểu biết của HS-SV, thái độ và nguyện vọng của họ khi tham gia BHYT…; tuyên truyền, hướng dẫn HS-SV phòng chống bệnh tật học đường, các loại bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội…; chế độ cho cán bộ làm công tác y tế học đường…

Khi triển khai thực hiện Dự án này nhằm mục tiêu: Tổ chức nghiên cứu về Luật BHYT dưới các hình thức khảo sát, diễn đàn, cuộc thi…, nhằm giúp HS-SV và các đối tượng có liên quan tiếp cận pháp luật, đóng góp ý kiến sửa đổi các điều luật còn bất cập. Từ đó rút ra những ý kiến đóng góp xác đáng cho dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật BHYT; xây dựng sổ tay cẩm nang học sinh, sinh viên và người dân Bến Tre tiếp cận tham vấn pháp luật về BHYT.

Bài, ảnh: Lê Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN