Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ

19/10/2007 - 01:43

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ công tác để chờ nghỉ hưu theo chế độ đối với một số cán bộ nguyên lãnh đạo của các Bộ, ngành: Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Thủy sản; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế và Văn phòng Chính phủ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Cụ thể, các cán bộ nguyên lãnh đạo thực hiện nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2007 gồm:

- Ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đào Đình Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các cán bộ nguyên lãnh đạo nghỉ công tác từ 1/10/2007 để nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2008, gồm:

- Ông Đoàn Mạnh Giao, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Mai Ái Trực, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản;

- Ông Trịnh Ngọc Quyền, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

- Ông Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Ông Y Ly Niek Đam, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

- Ông Hồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo Website CP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN