Ra mắt website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/04/2010 - 09:35

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa khai trương Website của ngành. Đây là trang thông tin điện tử thân thiện với mọi người có trình độ tin học thấp, thao tác dễ dàng. Bố cục trang thông tin rõ ràng, dễ sử dụng.

Website có thể đáp ứng các yêu cầu về quản lý ngành và cung cấp dịch vụ hành chính công có hiệu quả thiết thực cho người xem; góp phần tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Trang thông tin giới thiệu về ngành NN&PTNT, đưa thông tin nông nghiệp đến với mọi người dân, thúc đẩy việc áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, website còn thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giới thiệu các chương trình dự án nông nghiệp trong tỉnh. Địa chỉ truy cập website là: www.sonongnghiep.bentre.gov.vn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN