Sầu riêng vào vụ thu hoạch sớm

19/05/2010 - 08:14

Nhiều nhà vườn tại xã Tân Phú (Châu Thành) đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Trung bình 1 ha, các nhà vườn thu được 2 tấn rưỡi trái. Hiện nay, nhà vườn đang bón phân đầu vụ để đến tháng 7 âm lịch tới bước vào xử lý vụ nghịch.

Với nhà vườn làm mùa thuận, sầu riêng cho thu hoạch sớm, dự đoán đến tháng 5 âm lịch thu hoạch xong.
Hiện toàn xã Tân Phú có 253ha trồng sầu riêng trên tổng số 1.321ha trồng cây ăn trái. Hàng năm, sản lượng sầu riêng khoảng 632 tấn trái. Năm nay, giá sầu riêng bình quân tăng từ 1 ngàn đồng đến 3 ngàn đồng/kg, tùy loại. Sản lượng sầu riêng thu hoạch năm nay tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Nhiều nhà vườn rất phấn khởi khi giá sầu riêng khổ qua tăng hơn năm rồi khoảng 3 ngàn đồng/kg. 

TRÚC LAN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN