Sở Kế hoạch và Đầu tư với các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

28/02/2024 - 11:51

BDK.VN - Để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh đạt hiệu quả.

Thi công hạ tầng Khu tái định cư Khu công nghiệp Phú Thuận.

Thi công hạ tầng Khu tái định cư Khu công nghiệp Phú Thuận. Ảnh: Cẩm Trúc

Tham mưu triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng, trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Phối hợp thực hiện liên kết phát triển giữa tỉnh với các tỉnh, thành, nhất là các tỉnh ABCD Mêkong, tiểu vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL. Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy.

Thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể. Tập trung triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 5-1-2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng mời gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024, gắn với khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 và khởi động Dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh.

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) Bến Tre năm 2023 để thúc đẩy, tạo sự thi đua, cải cách và nâng cao chất lượng điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong toàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2023 - 2025. Tăng cường hỗ trợ các DN tiếp cận và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Triển khai giai đoạn 1 nhiệm vụ “Ứng dụng quản lý thông tin dữ liệu các khu cụm công nghiệp trên nền tảng bản đồ số 4D". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển mới 5 ngàn DN và xây dựng 100 DN dẫn đầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

 Trần Quốc

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN