Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 394-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu

11/10/2022 - 12:38

BDK.VN - Sáng 11-10-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 394-NQ/ĐU ngày 28-4-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Lãnh đạo việc vay, mượn nợ và cho vay nặng lãi của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và NQ số 24-NQ/ĐU ngày 8-9-2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục thực hiện tốt việc vay, mượn nợ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh”.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh, thành viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, Trưởng các ban: Khoa học quân sự, Tài chính, Tác huấn, Quân lực, Cán bộ, Tổ chức, Tuyên huấn, Bảo vệ.

Tại hội nghị, đại biểu được thông qua báo cáo 5 năm thực hiện NQ số 394-NQ/ĐU ngày 28-4-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và NQ số 24-NQ/ĐU ngày 8-9-2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh; thông qua tóm tắt dự thảo NQ lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến trong Quân đội bảo đảm phù hợp an toàn, bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030”, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo NQ.

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Võ Văn hội phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Võ Văn Hội phát biểu thảo luận tại hội nghị.

5 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện NQ số 394-NQ/ĐU ngày 28-4-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và NQ số 24-NQ/ĐU ngày 8-9-2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc vay, mượn nợ, tín dụng đen và chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kê khai về vay, mượn nợ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, lưu trữ đúng quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm do vay, mượn nợ, liên quan hoạt động “tín dụng đen” ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội, của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua việc thực hiện NQ 394 và NQ 24 vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số ít cấp ủy, chi bộ, chỉ huy quán triệt, triển khai chưa chặt chẽ, chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQ; chưa thường xuyên quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ xã hội của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chưa kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết đối với những trường hợp vay, mượn nợ khả năng chi trả khó khăn. Một số cán bộ, nhân viên chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của NQ; vay, mượn nợ với lãi suất cao dẫn đến khó khăn trong quá trình chi trả... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị, giao Phòng Chính trị nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Tham mưu Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị cấp ủy, người chỉ huy các cấp, từng đảng viên, cán bộ phải nêu cao trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Tiếp tục tập trung quán triệt tuyên truyền, vận động quân nhân thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc vay, mượn nợ, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vay, mượn nợ lãi suất cao trong thời gian qua. Tập trung làm chuyển biến rõ nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, đội ngũ cán bộ, nhân viên, đảng viên chiến sĩ LLVT của tỉnh. Nêu cao ý thức tiết kiệm, không tham gia các tệ nạn xã hội, thấy được hậu quả của việc vay, mượn nợ với lãi suất cao, từ đó chấp hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà NQ đề ra.

Phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình các mối quan hệ xã hội của quân nhân; làm tốt công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT của tỉnh chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Thực hiện tốt chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc kê khai vay, mượn nợ; nắm chắc tình hình vay, mượn nợ, trả nợ của cán bộ thuộc quyền, kịp thời thẩm tra, xác minh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và của đơn vị tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Tin ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN