Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ của ngành tại Thạnh Phú

07/11/2020 - 07:05

Ngày 6-11-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Giám đốc Sở Nguyễn Thị Bé Mười làm trưởng đoàn đến làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thạnh Phú về kết quả triển khai kế hoạch công tác ngành năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu.

Năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội huyện triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm.

Trong năm 2020, huyện mở 17 lớp dạy nghề với gần 400 lao động tham gia, đạt 104% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện năm 2020 tăng 2,64%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đến nay hơn 60%; lao động có việc làm sau dạy nghề chiếm hơn 85%.

Công tác giảm nghèo được huyện tập trung thực hiện. Trong năm, huyện đã hỗ trợ vốn vay cho hơn 4.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên; triển khai 30 mô hình giảm nghèo; vận động xây hơn 120 căn nhà tình thương; mua và cấp gần 1.200 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo…

Thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, huyện đã chi tiền hỗ trợ cho gần 20.900 trường hợp thuộc các nhóm đối tượng với tổng số tiền hơn 20,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Năm 2021, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện gắn liền với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh đã đề ra. Trong đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng giới thiệu việc làm; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Tập trung công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động của ngành.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN