Sớm giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Thuận

27/05/2018 - 19:44

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1489 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận, huyện Bình Đại, chủ đầu tư là Công ty Phát triển hạ tầng thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN tỉnh), thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2025. Dự án được thực hiện trên diện tích 231,78ha và đã đưa vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện.

HĐND tỉnh cũng đã phê duyệt 2 dự án: KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại có diện tích 231,78ha và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ KCN Phú Thuận với diện tích 45ha vào danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Văn Chinh cho biết, căn cứ quy định của Luật Đất đai, việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Tuy nhiên, đến nay, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và nhà ở công nhân phục vụ KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại chưa được chủ đầu tư trình phê duyệt. Do đó, công tác thu hồi đất xây dựng KCN Phú Thuận chưa thực hiện được.

Thời gian tới, nhằm phát huy tốt công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng nhu cầu đất sạch để thực hiện dự án, cũng như đảm bảo tiến độ dự án, ông Nguyễn Văn Chinh đề nghị Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các KCN tỉnh sớm hoàn chỉnh và trình phê duyệt. Sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng của khu tái định cư, ngành TN&MT sẽ thực hiện các thủ tục, triển khai thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KCN Phú Thuận theo quy định.

Được biết, toàn tỉnh có 178 dự án, công trình thuộc danh mục thu hồi đất năm 2018, với tổng diện tích trên 1.784ha. Đến nay, Sở TN&MT đang triển khai thực hiện 41 công trình, đã chi trả cho dân với tổng số tiền gần 188 tỷ đồng.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Tran cong Cách đây 4 năm

    Chủ đầu tư chưa duyệt vậy đến khi nào mới duyệt. Nếu chưa duyệt người dân có được xây nhà không? Nếu vô khu công nghiệp thì mức giá đền bù đất, nhà, cây ăn trái như thế nào?

Liên kết hữu ích