Sơn Định ra mắt câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình

21/07/2013 - 16:43
Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB ra mắt tại buổi lễ.

Ngày 9-7-2013, tại UBND xã Sơn Định (Chợ Lách), Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội (TT), trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã Sơn Định tổ chức buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình (gọi tắt là Mô hình). Đây là mô hình thí điểm của Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai tại tỉnh Bến Tre .

Mục tiêu của Mô hình là tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và hôn nhân gia đình; tập hợp các gia đình trong cộng đồng tham gia sinh hoạt, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về hôn nhân gia đình; đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho nhóm phụ nữ nghèo có nguy cơ; nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và đội ngũ cộng tác viên về công tác bình đẳng giới và phòng chống buôn bán phụ nữ; hình thành và phát triển mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên trong lĩnh vực bình đẳng giới và hôn nhân gia đình; nâng cao nhận thức cộng đồng về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và những tác động tiêu cực phát sinh.

Câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình có Ban chủ nhiệm, gồm 4 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ nhiệm, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Phụ nữ, cán bộ Tư pháp là thành viên Ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ có 20 thành viên tham gia, gồm 2 nam và 18 nữ, là đại diện của người lấy chồng nước ngoài trở về và các chị em phụ nữ trong độ tuổi kết hôn thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã Sơn Định.

Tại buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm thông qua quy chế hoạt động, Câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ ngày 9 hàng tháng. Nội dung sinh hoạt là lồng ghép các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới… và các chủ đề khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương .

Hoạt động của Mô hình sẽ được triển khai cụ thể, đều đặn và thiết thực, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác bình đẳng giới của địa phương. Hoạt động thành công của Mô hình sẽ là cơ sở đề xuất nhân rộng ra toàn tỉnh và góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, hướng đến vì sự tiến bộ của phụ nữ Bến Tre nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Tin, ảnh: TTCCDVCTXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN