Sửa đổi bảo hiểm y tế tự nguyện: Bế tắc?

05/12/2007 - 10:24

Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng Ban BHYTTN (Bảo hiểm xã hội Việt Nam): Chưa phương án nào khả thi. Ảnh: NLĐ

Cả 3 phương án về bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) được đưa ra bàn xem ra đều không khả thi. Trong thời gian chờ đợi 1 phương án tối ưu nhất, năm 2008 vẫn thực hiện theo Thông tư 06 đã ban hành’’, ông Hoàng Kiến Thiết – Trưởng Ban BHYTTN (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã trao đổi với VietNamNet ngày 4/12 như vậy.

- Ông có thể nói rõ hơn về 3 phương án mà liên bộ Tài chính và Y tế đưa ra xung quanh việc thực hiện BHYTTN?

- Phương án 1, bỏ quy định tỷ lệ 100% thành viên hộ gia đình và 10% dân số trong địa bàn xã, phường tham gia BHYT tự nguyện. Theo đó, phương án này sẽ đáp ứng nhu cầu tham gia của mọi đối tượng và rất dễ thực hiện.

Tuy nhiên, mức đóng sẽ phải đẩy lên rất cao, khoảng 900 đồng/người/năm. Mức đóng này đưa ra dựa trên mức chi bình quân năm 2006 là 885.000 đồng/thẻ/năm. Với phương án này, người có thu nhập thấp không có khả năng chi trả.

Với phương án này, Bộ Y tế cũng đề xuất các giải pháp là Nhà nước bù đắp toàn bộ kinh phí thiếu hụt để đảm bảo quyền lợi người tham gia. Ước tính chi phí phải bù vào khoảng 2.400 tỷ đồng nếu có khoảng 3 triệu người tham gia. Bên cạnh đó, có thể tính tới việc điều chỉnh mức đóng BHYT ở các nhóm khác nhau để gia tăng quỹ BHYT.

Phương án 2 là bỏ quy định 10% số hộ gia đình trong địa bàn xã, phường tham gia BHYTTN và giữ lại điều kiện 100% số thành viên hộ gia đình. Với phương án này sẽ hình thành ý thức trách nhiệm và hiểu biết về việc tham gia BHYT và mức đóng sẽ tương đương với mức BHYT bắt buộc bằng 320.000đồng/người/năm. Tuy nhiên, khu vực nông thôn vẫn khó có thể tham gia do mức đóng cao.

Theo đó sẽ có hai khung mức đóng: từ 250.000-450.000 đồng/người/năm đối với hộ gia đình khu vực thành thị và từ 200.000-350.000 đồng/người/năm đối với hộ gia đình khu vực nông thôn.

Năm 2007 có trên 3,1 triệu người tham gia BHYTTN là nhân dân, trên 8 triệu học sinh. Số người tham gia mới đáp ứng được 25% diện vận động tham gia (nghĩa là cần từ 42-43 triệu người tham gia mới đủ).

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, nếu mức đóng là 320.000 đồng/người/năm so với mức chi bình quân là 885.000 đồng/thẻ/năm thì Nhà nước cần bù khoảng 565 tỷ đồng/năm cho 1 triệu người tham gia và nếu số người tham gia là 3 triệu thì cần bù 1.700 tỷ đồng/năm. Còn nếu áp dụng mức bình quân là 200.000 đồng/năm thì cần bù khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phương án 3 là đảm bảo 100% số thành viên trong hộ gia đình tham gia, mức đóng BHYT sẽ giảm đối với trường hợp có trên 10% số hộ trong xã tham gia tại thời điểm phát thẻ BHYT.

Dù Bộ Y tế đã đưa ra 3 phương

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN