Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

19/07/2021 - 12:45

BDK.VN - Theo Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hùng Cường, thực hiện Công văn số 4123 ngày 18-7-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày, kể từ 0 giờ 00 ngày 19-7-2021.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn. Đối với những thủ tục chưa cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trong trường hợp cấp thiết, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích để chuyển đến các sở, ngành tỉnh giải quyết.

Đề nghị Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với sở, ban ngành tỉnh trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu; đồng thời, phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công chức, viên chức một cửa tại trung tâm làm việc theo sắp xếp của cơ quan, đơn vị quản lý. Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến. Theo dõi, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và chuyển giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN