Tạm giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

28/09/2011 - 13:42

Trong khi chờ Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng đã có văn bản  tạm giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương.

Ảnh minh họa

Cụ thể, năm 2012, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 2.000.000 ha (trong đó 62 huyện nghèo là 1.200.000 ha), trong đó cần tập trung khoán quản lý bảo vệ ở các khu rừng có nguy cơ bị xâm hại cao, các vùng nghèo; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng là 750.000 ha, gồm khoanh nuôi mới 400.000 ha và khoanh nuôi chuyển tiếp là 350.000 ha.

Nhiệm vụ trồng rừng năm 2012 là 250.000 ha, gồm trồng mới 130.000 ha, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 30.000 ha và rừng sản xuất là 100.000 ha; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác là 120.000 ha; cải tạo rừng 30.000 ha và  trồng cây phân tán 50 triệu cây; hỗ trợ vận chuyển chế biến gỗ vùng Tây Bắc 500.000 tấn.

Các nhiệm vụ đầu tư phòng chống cháy rừng, đầu tư hệ thống các vườn quốc gia trực thuộc địa phương theo Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; đầu tư giao đất giao rừng, rừng giống, vườn giống, vươn ươm, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp.

Về nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu quy định tại Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững).

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ nêu trên và các quy định hiện hành, cân đối kế hoạch vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN