Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện chứng thực, sử dụng bản sao điện tử từ bản chính

13/02/2022 - 18:08

BDK - Ngày 8-4-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP quy định về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-5-2020.

Giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Đ. Chính

Giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Đ. Chính

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện TTHC, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến. Bản sao điện tử (BSĐT) là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy. Chứng thực BSĐT từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. BSĐT được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật quy định, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp đã có Thông báo số 1792/TB-STP (ngày 29-10-2021) về việc cung cấp dịch vụ công chứng thực BSĐT từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Theo đó, để đảm bảo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chứng thực BSĐT từ bản chính trên Cổng DVCQG.

Trưởng phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lê Thành cho biết: UBND tỉnh và các ngành chức năng rất quan tâm đến công tác chứng thực BSĐT từ bản chính trên Cổng DVCQG. BSĐT đã chứng thực được ký số, đóng dấu số, kết quả được gửi trả qua môi trường điện tử, được gửi vào email của cá nhân, doanh nghiệp hoặc tài khoản trên Cổng DVCQG; phí chứng thực BSĐT từ bản chính được thu giống như phí chứng thực bản sao từ bản giấy.

Ngoài những tiện lợi nêu trên, một BSĐT được chứng thực từ bản chính có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng nộp cho nhiều bộ hồ sơ trực tuyến khác nhau (thay vì mỗi bộ hồ sơ phải có một văn bản chứng thực riêng). Cá nhân, doanh nghiệp đã nộp BSĐT được chứng thực từ bản chính thì không phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Ngày 10-1-2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 142/UBND-KSTT về việc đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng BSĐT từ bản chính. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và sử dụng dịch vụ chứng thực BSĐT từ bản chính khi có nhu cầu. Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tăng cường tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử (phải thực hiện việc tiếp nhận BSĐT chứng thực từ bản chính).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị cần thiết để triển khai có hiệu quả dịch vụ chứng thực BSĐT từ bản chính.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN