Tăng cường giám sát hoạt động cung ứng xăng dầu

24/02/2022 - 17:48

BDK.VN - Thực hiện Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, ngày 24-2-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa gửi công văn 980 của UBND tỉnh “về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh” đến các sở, ngành có liên quan.

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cung ứng xăng dầu đảm bảo liên tục, ổn định.

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động cung ứng xăng dầu đảm bảo liên tục, ổn định.

Trước diễn biến xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động và tình hình cung ứng tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn tại một số tỉnh, thành; vì vậy, để duy trì liên tục việc cung ứng xăng dầu cho thị trường trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, kịp thời một số nội dung quan trọng.

Trong đó, Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo, thông tin cho các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh việc duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục, thông suốt đáp ứng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh tiến hành thực hiện kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường tỉnh, nhất là vào thời điểm trước chu kỳ̀ điều chỉnh giá xăng dầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo cung ứng, phân phối và bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, kể cả rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý theo từng địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng cung ứng, bán lẻ xăng dầu không đảm bảo quy định và các vi phạm khác liên quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan truyền thông công khai thông tin của các tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời thông tin Sở Công Thương thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có). Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tổ chức, đơn vị vi phạm.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông. Riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh yêu cầu các thương nhân cung cấp xăng dầu, gồm: Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý... có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động về nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ cho các thương nhân nhượng quyền, đại lý đảm bảo không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung, trường hợp phát hiện hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thương nhân cung cấp xăng dầu phải chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho hệ thống các cửa hàng xăng dầu trực thuộc hoạt động trong tỉnh.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cam kết thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chủ động có phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu chất lượng, đầy đủ, liên tục, thông suốt, kịp thời phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; duy trì việc mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận của Sở Công Thương theo quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN