Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội

20/03/2023 - 16:10

BDK.VN - Theo báo cáo của Tỉnh ủy, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 3 dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, trong đó, có 2 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân và 1 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Khu nhà ở xã hội Sơn Đông, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Khu nhà ở xã hội Sơn Đông, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016, với 7 khối nhà, quy mô từ 3 - 4 tầng, 407 căn hộ; tổng diện tích sàn xây dựng 17.504m2.

Khu nhà ở xã hội Sơn Đông, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân; hiện 1 chung cư đã hoàn thiện với quy mô 12 tầng, 95 căn hộ; tổng diện tích sàn xây dựng 8.594m2; 1 chung cư đang xây dựng phần móng công trình với quy mô 12 tầng, 145 căn hộ; tổng diện tích sàn xây dựng 15.600m2.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Gò Đàng (giai đoạn 2), xã Phú Hưng, TP. Bến Tre được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2014, với 1 khối nhà, quy mô 5 tầng, 42 căn hộ; tổng diện tích sàn xây dựng 2.870m2.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng ghi nhận  kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành được 4.584 căn nhà ở (gồm 3.026 căn xây dựng mới và 1.558 căn sửa chữa) với tổng kinh phí hỗ trợ 190,250 tỷ đồng.

Diện tích đất của địa phương dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp theo từng năm được thống kê như sau: 2012 là 0,09ha; 2014 là 1,1ha; 2016 là 3,32ha; 2019 là 0,52ha; 2022 là 1,46ha.  

Khó khăn hiện nay của tỉnh là việc đầu tư nhà ở xã hội thực hiện chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa, nhưng quy định hiện hành về lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội hiện còn bất cập, dẫn đến việc kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Tỉnh đã có đề xuất, kiến nghị góp phần phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn, bổ sung các vấn đề mới nảy sinh; luật hóa các quy định, cơ chế đã được thực tiễn khẳng định phù hợp nhằm góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp; công khai, minh bạch các đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN