Tạp chí Cao Đài ra mắt bạn đọc

26/06/2009 - 08:09

Tạp chí  Cao Đài số 1, tháng 6-2009 (niên đạo 84), được Bộ Thông tin và tuyền thông cấp phép (tháng 2-2009), đã ra mắt cùng bạn đọc, nhất là đồng bào đạo Cao Đài. Số đầu tiên gồm 100 trang ruột, 4 trang bìa, in 3.000 bản, khổ 18x25 cm. Tòa soạn và trị sự đặt tại số 100C, Trương Định, thị xã Bến Tre.

Đây là tạp chí của các Hội thánh Cao Đài: Ban Chỉnh Đạo, Minh Chơn Đạo, Tiên Thiên, Truyền Giáo, Chơn Lý, Chiếu Minh Long Châu, Cầu Kho Tam Quan, Bạch Y; các tổ chức cao Đài: Cơ quan phổ thông giáo lý đại đạo, chiếu minh tam thanh vô vi, Cao Đài Thượng Đế, Nam Thành thánh thất. Bảo Văn Pháp Quân Lữ Văn Châu được bổ nhiệm làm Tổng biên tập.

Tạp chí Cao Đài ra đời là để phản ánh đời sống sinh hoạt của bổn đạo, hướng dẫn thực hiện giáo lý, giáo luật theo tân luật, pháp chánh truyền và hành đạo theo tôn chỉ, mục đích của nền Đại đạo. Tạp chí đồng thời là diễn đàn để các chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo.

Sự hiện diện của Tạp chí Cao Đài càng thể hiện rõ ràng chính sách tôn giáo đúng  đắn của Đảng và Nhà nước ta là thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, khuyến khích những hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích của Tổ quốc và dân tộc.

M.T (Sở TT&TT)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN