Tập huấn kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ

12/05/2010 - 08:08
Ảnh: DS.

Nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông trực tiếp cho đội ngũ cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4-2010, Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ năm 2010 tại các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam.

Mỗi lớp học có từ 30-35 học viên đang làm cộng tác viên dân số ở các địa bàn xóm, ấp. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu chuyên đề về: Thực trạng các vấn đề sức khỏe sinh sản tại xã, phường, thị trấn; nguyên nhân và thiếu sót trong công tác truyền thông chăm sóc SKSS tại cơ sở. Các vấn đề về SKSS mong muốn thay đổi; kỹ năng truyền thông trực tiếp giúp đối tượng thay đổi hành vi DS/SKSS/KHHGĐ, các phương pháp-kỹ năng truyền thông trực tiếp; huy động sự ủng hộ của cộng đồng trong thực hiện chính sách DS/KHHGĐ; lập kế hoạch theo dõi, quản lý đối tượng để truyền thông chuyển đổi hành vi và tổ chức một cuộc truyền thông tại cơ sở.

Lớp học cũng tập trung thảo luận các vấn đề DS/SKSS/KHHGĐ hiện nay và đi thực tế truyền thông nhóm với chủ đề: Làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh; phòng tránh bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 Lớp học đã giúp cộng tác viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin hơn trong công tác tuyên truyền vận động DS/SKSS/KHHGĐ tại địa bàn mình quản lý; từ đó, có kế hoạch truyền thông vận động phù hợp, tạo sự chuyển biến nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi đối tượng thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình công tác DS-KHHGĐ tại địa bàn.

DSBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN